Archive for Juli, 2014

Raja mantera Shurangama dharani

Raja mantera Shurangama Dharani
Untuk Memperoleh Vyakarana Buddha (ramalan mencapai keBuddhaan)
source : buku ke 40 (?)

Bagaimana agar bisa memperoleh vyakarana dari Sakyamuni Buddha ? tekunilah Maha Usnisa Shurangama Raja Mantra (Shurangama Dharani) dalam bahasa cina dikenal dengan nama Da Fo Ding Shou Leng Yan Wang Zhen Yan。

Saat ini, bila sadhaka tantra ingin memperoleh vyakarana dari para Buddha, maka harus mengikuti cara penekunan ini, dengan sungguh ? bahwa dengan penekunan Sadhana Mantra Surangama dapat memperoleh vyakarana dari Buddha.

Namun, pendirian mandalanya adalah yang paling istimewa, sekaligus paling sukar, dituliskan Penekunan sadhananya adalah demikian :

Penjapaan Surangama Mantra adalah sekitar jam empat pagi, terlebih dahulu membersihkan tubuh dan memasuki mandala, membakar berbagai dupa berkualitas, dengan setulus hati bersujud pada para Buddha Bodhisattva, kemudian mengitari mandala dan menjapa mantra, terlebih dahulu menjapa satu atau tiga kali Surangama Mantra versi panjang, kemudian dilanjutkan dengan mantra pendek (mantra hati Surangama) :

Mantra pendek bisa dijapa 108 kali. X1 atau X 3
「Tan cheta om anali piseti pinla paselatoli panto panto ni pasela pang nipan hu sin tulu ung pan soha.

Versi sanscrit

TADYATHA: OM! ANALE ANALE VISADA VISADA, BANDHA BANDHA BANDHANI BANDHANI, VIRA VAJRAPANI PHAT, HUM BHRUM PHAT SVAHA.

Setelah menjapa mantra, bermeditasi sambil membentuk mudra Maha Buddha Usnisa. Saat itu bervisualisasi cakra candra dari sepuluh penjuru Buddha, mengeluarkan payung ratna, tiap- tiap payung ratna berada ditengah cahaya cermin, berubah menjadi berbagai Sitatapatra yang banyaknya tak terhingga, menuju ke atas kepala sadhaka, tubuh sadhaka menjadi suci bercahaya bagaikan vaidurya, visualisasi ini harus ditekuni setiap hari, masing-masing tahapannya harus divisualisasikan sampai jelas.

Menekuni sadhana ini sampai 21 hari, sampai saat sadhaka memasuki Samadhi yang terang dan suci, saat itu sepuluh penjuru Tathagata akan muncul bersamaan di lokasi bertemunya cahaya cermin, sepuluh penjuru Buddha akan mengeluarkan tangan Buddha, memberikan vyakarana kepada sadhaka tantra. Bahkan bila orang yang memiliki jodoh agung dengan Buddha, yang pada kehidupan lampau telah membina diri, orang yang memiliki akar baik, asalkan menekuni sadhana ini seratus hari, maka akan segera mencapai tingkatan Catur Arahat. Maka sadhana ini adalah salah satu dari Maha Sadhana Anuttara Tantra.
Menekuni sadhana ini , tentu saja tidak hanya akan memperoleh vyakarana dari Buddha, bahkan berbagai Dewa Mara tidak akan sanggup melukai, selamanya tiada gangguan mara, oleh karena perlindungan payung ratna dari Usnisa agung Buddha. Segalanya akan menjadi manggala dan sesuai dengan kehendak. Semua macam racun selamanya tidak akan sanggup melukai, sadhaka tantra akan selalu dilindungi oleh delapan puluh empat ribu Dewa Vajra.

Biksu aliran eksoterik (Mahayana) tidak membentuk mudra, tidak bervisualisasi payung ratna di atas cakra usnisa, tidak memasuki Samadhi, namun hanya menjapa Surangama Dharani, tetap mendapatkan pahala yang amat besar, tetap memperoleh perlindungan dari para Dewa, apalagi yang dapat membentuk mudra, visualisasi, memasuki Samadhi, maka pasti Buddha akan datang memberikan vyakarana, tak diragukan lagi kelak pasti akan mencapai Kebuddhaan.

Saya memperoleh jamahan kepala membuka cakra usnisa dari Buddha, saya mempunyai tangan Buddha di atas cakra usnisa, menerima pesan dari Buddha, namun banyak orang yang membina diri timbul rasa iri setelah mengetahui hal ini, padahal sebenarnya mereka tidak perlu iri kepada saya. Saya akan mengajarkan kepada Anda sekalian supaya menekuni Sadhana Surangama Dharani, agar semua orang juga akan memperoleh vyakarana dari Buddha, asalkan mau dengan tulus menekuni Sadhana Tantra yang saya ajarkan, sepuluh orang menekuni , maka sepuluh orang akan memperoleh ; seratus orang menekuni, maka seratus orang akan memperoleh ; seribu orang menekuni maka seribu orang akan memperolehnya pula.

Yang utama dalam sadhana ini adalah di pendirian mandala, apalagi pertemuan cahaya cermin adalah Sadhana Memutar Seribu Cakra, rahasia Padma berkelopak seribu ada di dalamnya, bila dapat mendirikan mandala dengan baik dan benar, maka saat Anda menghaturkan pujana, Buddha Bodhisattva pasti akan hadir.

1: THE VAJRA DIVISION (EASTERN DIRECTION)
NAMO SARVA TATHAGATA SUGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO SARVA TATHAGATA KOTI USHNISHA. NAMO SARVA BUDDHA BODHISATTVEBHYAH.
NAMO SAPTANAM SAMYAK-SAMBUDDHA KOTINAM, SASRAVAKA SAM-GHANAM.
NAMO LOKE ARHANTANAM.
NAMO SROTAPANNANAM. NAMO SAKRIDAGAMINAM. NAMO ANAGAMINAM.
NAMO LOKE SAMYAK-GATANAM SAMYAK-PRATIPANNANAM.
NAMO RATNA-TRAYAYA.
NAMO BHAGAVATE DRIDHA-SURA SENA PRA-HARANA RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE AKSHOBHYAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE BHAISHAJYA-GURU-VAIDURYA-PRABHA-RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE SAMPUSHPITA SALENDRA RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE SAKYAMUNAYE TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE RATNA KUSUMA KETU RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE TATHAGATA KULAYA.
NAMO BHAGAVATE PADMA KULAYA.
NAMO BHAGAVATE VAJRA KULAYA.
NAMO BHAGAVATE MANI KULAYA. NAMO BHAGAVATE GAJA KULAYA.
NAMO DEVASINAM. NAMO SIDDHA VIDYA-DHARANAM.
NAMO SIDDHA VIDYA–DHARA RISHINAM, SUPANU-GRAHA SAMARTHANAM.
NAMO BRAHMANE. NAMO INDRAYA. NAMO RUDRAYA UMA-PATI SAHEYAYA.
NAMO NARAYANAYA LAKSHMI SAHEYAYA PANCA MAHA-MUDRA NAMAS-KRITAYA.
NAMO MAHAKALAYA TRIPURA-NAGARA VIDRAVANA KARAYA ADHI-MUKTIKA SMASANA VASINI MATRI-GANA NAMAS-KRITAYA.
EBHYO NAMAS-KRITVA IMAM BHAGAVANTAH TATHAGATOSHNISHAM SITATAPATRAM.
NAMO APARAJITAM PRATY-ANGIRAM.
SARVA DEVA NAMAS-KRITAM. SARVA DEVEBHYAH PUJITAM. SARVA DEVESA PARIPALITAM.
SARVA BHUTA GRAHA NIGRAHA-KARIN. PARA VIDYA CHEDANA-KARIN. DUR-DANTANAM SATTVANAM DAMAKAM DUSHTANAM NIVARANIN.
AKALA-MRITYU PRA-SAMANA-KARIN.
SARVA BANDHANA MOKSHANA-KARIN. SARVA DUSHTA DUH-SVAPNA NIVARANIN CATURASITINAM GRAHA SAHASRANAM VIDHVAMSANA-KARIN. ASHTA-VIMSATINAM NAKSHATRANAM PRASADANA-KARIN. ASHTANAM MAHA GRAHANAM VIDHVAMSANA-KARIN. SARVA SATRU NIVARANIN. GHORAM DUH-SVAPNANAM CA NASANIN. VISHA SASTRA AGNI UDAKA UT-TARANIN. APARAJITA GHORA, MAHA-BALA CANDAM, MAHA-DIPTAM, MAHA-TEJAM, MAHA-SVETAM JVARA, MAHA-BALA-SRIYA-PANDARAVASINI
ARYA-TARA BHRI-KUTIM CED VA VIJAYA VAJRA MALITI, VI-SRUTAM PADMAKSHAN, VAJRA-JIHVA CAH MALA CED VA APARAJITAM, VAJRA-DANDI VISALA CA SANTA VAIDEHA PUJITAH, SAUMI RUPA.
MAHA SVETAM, ARYA-TARA, MAHA-BALA APARAJITA, VAJRA SAMKALA CED VAH VAJRA KAUMARIH KULAM-DHARI, VAJRA HASTA CA MAHA VIDYA TATHA KANCANAH MALIKAH, KUSUMBHA RATNA CED VA VAIROCANA KUTA-STHOSHNISHA, VI-JRIMBHA MANA CA VAJRA KANAKA PRABHA LOCANAH, VAJRA-TUNDI CA SVETA CA KAMALAKSHA,SASI-PRABHA, ITY-ADI MUDRA GANAH, SARVE RAKSHAM KURVANTU ITTAM MAMASYA.

SECTION 2: THE JEWELS DIVISION (SOUTHERN DIRECTION)
OM! RISHI-GANA PRA-SASTA TATHAGATOSHNISHA SITATAPATRAM HUM BHRUM
JAMBHANA HUM BHRUM
STAMBHANA HUM BHRUM
MOHANA HUM BHRUM
MATHANA HUM BHRUM
PARA VIDYA SAM-BHAKSHANA-KARA HUM BHRUM
SARVA DUSHTANAM STAMBHANA-KARA HUM BHRUM
SARVA YAKSHA RAKSHASA GRAHANAM VIDHVAMSANA-KARA HUM BHRUM
CATURASITINAM GRAHA SAHASRANAM VINASANA-KARA HUM BHRUM
ASHTA-VIMSATINAM NAKSHATRANAM PRA-SADANA-KARA HUM BHRUM ASHTANAM MAHA GRAHANAM VIDHVAMSANA-KARA RAKSHA RAKSHA MAM.
BHAGAVAN TATHAGATOSHNISHA, MAHA PRATY-ANGIRE, MAHA SAHASRA-BHUJE,
SAHASRA-SIRSHAI, KOTI SATA SAHASRA-NETRE, ABHEDYA JVALITA NATANAKA,
MAHA VAJRA-DHARA TRIBHUVANA MANDALA,
OM! SVASTI BHAVANTU ITTAM MAMASYA.

SECTION 3: THE LOTUS DIVISION (WESTERN DIRECTION)
RAJA-BHAYA, CORA-BHAYA, AGNI-BHAYA, UDAKA-BHAYA, VISHA-BHAYA, SASTRA-BHAYA, PARACAKRA-BHAYA, DUR-BHIKSHA-BHAYA, ASANI-BHAYA, AKALA-MRITYU-BHAYA, DHARANI-BHUMI-KAMPA-BHAYA, ULKA-PATA-BHAYA, RAJA-DANDA-BHAYA, NAGA-BHAYA, VIDYUT-BHAYA, SUPARNIN-BHAYA
DEVA-GRAHA, NAGA-GRAHA, YAKSHA-GRAHA, GANDHARVA-GRAHA, ASURA-GRAHA, GARUDA-GRAHA, KIMNARA-GRAHA, MAHORAGA-GRAHA, RAKSHASA-GRAHA, PRETA-GRAHA, PISACA-GRAHA, BHUTA-GRAHA, PUTANA-GRAHA, KATAPUTANA-GRAHA, KUMBHANDA-GRAHA, SKANDA-GRAHA, UNMADA-GRAHA, CHAYA-GRAHA, APA-SMARA-GRAHA, DAKA-DAKINI-GRAHA, REVATI-GRAHA, OJAHARINYA, GARBHAHARINYA, JATAHARINYA, JIVITAHARINYA, RUDHIRAHARINYA, VASAHARINYA, MAMSAHARINYA, MEDHAHARINYA, MAJJAHARINYA, VANTAHARINYA, ASUCYAHARINYA, CITTAHARINYA,
TESHAM SARVESHAM SARVA GRAHANAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI PARI-VRAJAKA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI DAKA DAKINI KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI MAHA-PASUPATI RUDRA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI TATTVA GARUDA SAHEYA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI MAHA-KALA MATRI-GANA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI KAPALIKA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI JAYAKARA-MADHUKARA SARVARTHA-SADHANA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI CATUR-BHAGINI KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI BHRINGI-RITI NANDIKESVARA GANAPATI SAHEYA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI NAGNA SRAMANA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI ARHANTA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI VITA-RAGA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI BRAHMA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI RUDRA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI NARAYANA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI VAJRA-PANI GUHYAKADHIPATI KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI RAKSHA RAKSHA MAM BHAGAVAN ITTAM MAMASYA.

SECTION 4: THE BUDDHA DIVISION (CENTRAL DIRECTION)
BHAGAVAN SITATAPATRA NAMO STUTE.
ASITA NARAKAH PRABHA SPHUTA VI-KAS SITATAPATREH,
JVARA JVARA, DAKA DAKA, VI-DAKA VI-DAKA,
DALA DALA, VI-DALA VI-DALA, CHIDA-CHIDA,
HUM HUM PHAT PHAT PHAT PHAT PHAT SVAHA HE HE PHAT.
AMOGHAYA PHAT. APRATIHATAYA PHAT.
VARA-PRADAYA PHAT. ASURA VIDARAKAYA PHAT.
SARVA DEVEBHYAH PHAT.
SARVA NAGEBHYAH PHAT. SARVA YAKSHEBHYAH PHAT.
SARVA GANDHARVEBHYAH PHAT.
SARVA ASUREBHYAH PHAT.
SARVA GARUDEBHYAH PHAT.
SARVA KIMNAREBHYAH PHAT.
SARVA MAHORAGEBHYAH PHAT.
SARVA RAKSHASEBHYAH PHAT.
SARVA BHUTEBHYAH PHAT. SARVA PISHACEBHYAH PHAT.
SARVA KUMBHANDEBHYAH PHAT.
SARVA PUTANEBHYAH PHAT.
SARVA KATAPUTANEBHYAH PHAT.
SARVA AUSHTRAKEBHYAH PHAT. SARVA DUR-LANGHITEBHYAH PHAT.
SARVA DUSH-PREKSHITEBHYAH PHAT.
SARVA JVAREBHYAH PHAT.
SARVA KRITYA KARMANI KAKHORDEBHYAH PHAT.
SARVA APASMAREBHYAH PHAT.
SARVA SHRAMANEBHYAH PHAT.
SARVA TIRTHIKEBHYAH PHAT.
SARVA UNMADEBHYAH PHAT.
SARVA VIDYA ACHARYEBHYAH PHAT.
JAYAKARA-MADHUKARA SARVATHA-SADHAKEBHYO VIDYA ACHARYEBHYAH PHAT.
CATUR-BHAGHINIBHYAH PHAT.
VAJRA KAUMARI KULAM-DHARI VIDYARAJEBHYAH PHAT.
MAHA PRATY-ANGIREBHYAH PHAT.
VAJRA SAMKALAYA PRATY-ANGIRA RAJAYA PHAT.
MAHAKALAYA MATRI-GANA NAMAS-KRITAYA PHAT.
INDRAYA PHAT. BRAHMANAYA PHAT. RUDRAYA PHAT. VISHNUYA PHAT.
VAISNAVIYE PHAT. BRAHMIYE PHAT. VARAHIYE PHAT. AGNIYE PHAT.
MAHA-KALIYE PHAT. RAUDRIYE PHAT. KALA-DANDIYE PHAT. AINDRIYE PHAT.
MATRIYE PHAT. CHAMUNDRIYE PHAT. KALA-RATRIYE PHAT. KAPALIYE PHAT.
ADHI-MUKTIKA SMASANA VASINIYE PHAT. YE KECID SATTVA.

SECTION 5: THE KARMA DIVISION (NORTHERN DIRECTION)
DUSHTA-CITTA, PAPA-CITTA, RAUDRA-CITTA, VI-DVE-SHA-CITTA, AMITRA-CITTA,
UT-PADAYANTI, KILAYANTI, MANTRAYANTI, JAPANTI, CYUT HANTI.
OJAHARA, GARBHAHARA, RUDHIRAHARA, MAMSAHARA, MEDHAHARA, MAJJAHARA, VASAHARA, JATAHARA, JIVITAHARA, BALYAHARA, MALYAHARA, GANDHAHARA, PUSHPAHARA, PHALAHARA, SASYAHARA.
PAPA-CITTA, DUSHTA-CITTA, RAUDRA-CITTA
DEVA-GRAHA, NAGA-GRAHA, YAKSHA-GRAHA,
GANDHARVA-GRAHA, ASURA-GRAHA, GARUDA-GRAHA,
KIMNARA-GRAHA, MAHORAGA-GRAHA, RAKSHASA-GRAHA,
PRETA-GRAHA, PISACA-GRAHA, BHUTA-GRAHA,
PUTANA-GRAHA, KATAPUTANA-GRAHA, KUMBHANDA-GRAHA,
SKANDHA-GRAHA, UNMADA-GRAHA, CHAYA-GRAHA,
APASMARA-GRAHA. DAKA-DAKINI-GRAHA, REVATI-GRAHA,
JAMIKA-GRAHA, SAKUNI-GRAHA, MATRI-NANDI-GRAHA,
MUSHTIKA-GRAHA, KANTHAPANINI-GRAHA, MISHIKA-MAHISHAKA-GRAHA,
MRIGARAJA-GRAHA, MATRIKA-GRAHA, KAMINI-GRAHA,
MUKHA-MANDIKA-GRAHA, LAMBA-GRAHA.
JVARA EKAHIKA, DVAITIYAKA, TRAITIYAKA, CATURTHAKA,
NITYA-JVARA, VISHAMA-JVARA,
VATIKA, PAITTIKA, SLAISHMIKA, SAM-NIPATIKA, SARVA JVARA,
SIRO’RTI, ARDHAVABHEDAKA, AROCAKA,
AKSHI ROGAM, MUKHA ROGAM, HARDA ROGAM,
GHRANA SULAM, KARNA SULAM,
DANTA SULAM, HRIDAYA SULAM, MARMAN SULAM,
PARSVA SULAM, PRISHTHA SULAM, UDARA SULAM,
KATI SULAM, VASTI SULAM, URU SULAM, NAKHA SULAM,
HASTA SULAM, PADA SULAM, SARVA ANGA-PRATYANGA SULAM;
BHUTA, VETADA, DAKA DAKINI, JVARA, DADRU, KANDU, KITIBHA, LUTA, VAISARPA, LOHA-LINGA; SASTRA SAM-GARA, VISHA YOGA, AGNI UDAKA, MARA VAIRA KANTARA, AKALA-MRITYU;
TRY-AMBUKA, TRAI-LATA, VRISCIKA, SARPA, NAKULA, SIMHA, VYAGHRA, RIKSHA, TARAKSHA, CAMARA, JIVITA BHITE TESHAM SARVESHAM.
MAHA SITATAPATRA, MAHA VAJROSHNISHA, MAHA PRATY-ANGIRAM,
YAVAT DVADASA YOJANA ABHY-ANTARENA
SIMA BANDHAM KAROMI. DISA BANDHAM KAROMI. PARA VIDYA BANDHAM KAROMI.
TEJO BANDHAM KAROMI. HASTA BANDHAM KAROMI. PADA BANDHAM KAROMI.
SARVA ANGA-PRATYANGA BANDHAM KAROMI.
TADYATHA:
OM! ANALE ANALE VISADA VISADA, BANDHA BANDHA BANDHANI BANDHANI,
VIRA VAJRAPANI PHAT, HUM BHRUM PHAT SVAHA.
NAMO SARVA TATHAGATA SUGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA
SIDDHYANTU MANTRAPADAYA SVAHA.

Iklan

Leave a comment »

Shurangama dharani stempel

shurangama dharani stempel

sebagian umat dari vihara khawatir menjelang tgl 22 juli karena kita kaum minoritas dapat terkena dampaknya…cetaklah gambar diatas ini laminating simpan di tiap rumah, toko dan vihara yg ada altar taruh dialtar shurangama sutra dalam teks sancrit…dan bacalah sutra ini shurangama sutra setiap pagi…untuk perlindungan..

Menurut almarhum Master Hsuan Hua, bila ayat-ayat mantra ini anda print/tulis di sepotong kertas dan tempel di sebuah tempat, berdasarkan sumpah bodhisattva, akan datang Tentara Pelindung (Dharmapala) menjaga lingkungan di sekitar nya.

In the past, Great Master Hongren, the Fifth Patriarch, was cultivating in Hubei at East Mountain. He upheld the precepts strictly and cultivated with unusual intensity. Once when a group of bandits surrounded the city of Hubei, Great Master Hongren could bear it no longer and decided to try to save the people in that city. He came down the mountain and walked into that city. As soon as the bandits saw Great Master Hongren coming, they were terrified, dropped their armor and weapons, and fled. Why? Because although Great Master Hongren came alone into the city, the bandits saw an army of heavenly generals and heavenly troops clad in golden armour. It was as if the gods themselves had come down to earth–all donning golden armour and carrying jeweled swords and other awesome weapons. That’s what caused the bandits to retreat in such haste. And so, without the use of a single knife, spear, or arrow, he routed the bandits. It was because Great Master Hongren recited the Shurangama Mantra that the bandits found him to be so terrifying. You could say that was a manifestation created by the Vajra Treasury Bodhisattvas or you could say it was the awesome virtue of Great Master Hongren that frightened them. That a cultivator was able to frighten the bandits into retreat without the use of a single soldier or weapon is verification of his genuine skill.

jika anda membacanya setiap pagi akan menciptakan perisai energi sejauh 12 yojana untuk melindungi pembacanya….suasana sekitar akan berasa tenang tidak ada hawa ketakutan dan seram…

Konon kabarnya, selama ada orang yang hapal mantra ini, bumi tidak bakal kiamat dan Dharma akan bertahan. Kalau mantra dan sutra ini lenyap, maka proses lenyapnya Dharma buddha akan dimulai. dharma buddha yang pertama hilang adalah shurangama sutra yg terakhir Amitofo…

sebagian isi sutra…

Ananda, saat putera yang berbudi menjapa Dharani ini, akan mampu melenyapkan segala pelanggaran sila yang telah dilakukannya sebelum memperoleh dan memulai menjapa Dharani ini, baik itu pelanggaran ringan maupun berat. Dari bermabuk-mabukkan, gemar mengkonsumsi lima sayuran menyengat dan berbagai kebiasaan yang tidak suci yang dilakukannya sebelum mengenal Dharani ini , setelah dia menjapanya, maka Para Buddha Bodhisattva, Vajra dan para Deva tidak akan memandangnya sebagai pendosa.
Walaupun mengenakan pakaian usang dan tidak bersih, namun segala aktivitasnya akan menjadi murni. Walau tak membangun mandala, tak memasuki tempat ibadah, dan tak menjalankan formalitas ajaran tertentu, bila melafalkan Dharani ini, maka akan memperoleh pahala bagaikan memasuki mandala dan menjalankan segala aturannya.
Bila melakukan pancanantaryakarma (membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh arahat, memecah belah Sangha) dan catvarahparajikadharmah , namun telah bertobat dan tak mengulanginya lagi, dengan menjapa Dharani ini, maka karma berat seperti itu akan sirna bagaikan angin kencang meniup pasir sampai tak tersisa sedikitpun.
Ananda, bila ada insan yang telah melakukan berbagai karma buruk baik itu ringan maupun berat , yang dilakukan sejak berkalpa yang lampau, dan tidak sempat melakukan formalitas pertobatan, bila dapat melafal , menyalin, membawa serta dan mempersemayamkannya di rumah maupun halaman, maka karma buruk tersebut akan sirna bagaikan salju yang tersiram air panas, dan dalam waktu singkat akan mewujudkan anuttpatikadharmaksanti.
Dan lagi, Ananda, bila ada seorang wanita yang belum melahirkan putera atau puteri dan memohon ingin mengandung, bila dapat dengan sepenuh hati mengingat dan merenungkan Dharani ini, atau membawa serta Dharani ini, maka akan melahirkan putera maupun puteri yang memiliki berkah dan kebijaksanaan. Bagi yang menginginkan panjang usia, akan memperoleh panjang usia ; Barangsiapa ingin supaya perbuatan baiknya segera berbuah , maka akan segera memperoleh buah karma baiknya. Mengenai nyawa dan kesehatan juga demikian halnya. Setelah akhir hidupnya, akan terlahir di sepuluh penjuru Tanah Suci sesuai kehendak. Dan sudah pasti tidak akan terlahir di tempat yang menderita, apalagi alam rendah.
Ananda, jika di berbagai Negara atau wilayah, terjadi bencana kelaparan dan wabah penyakit, atau bencana senjata dan kejahatan merajalela, atau peperangan yang tiada hentinya, ataupun wilayah yang dilanda becana kekeringan , angin rebut/topan dan hujan es,tulislah Dharani ini dan semayamkan di empat penjuru pintu kota serta berbagai tempat ibadah/vihara maupun dvaja Dharani, kerahkanlah supaya para insan di negeri itu menyambut dan menerima Dharani ini, bersujud dan menghormati, sepenuh hati

memberikan pujana, setiap penduduk membawanya serta di badan, masing-masing mempersemayamkannya di rumah kediamannya,maka semua petaka itu akan sirna.  Ananda, bila dimana – mana ada Dharani ini, tiap penduduk mempunyai Dharani ini, maka Dewa dan Naga akan bersuka cita, hujan akan turun pada waktunya, hasil panen akan melimpah , aman dan tenteram. Demikian pula, Dharani ini dapat mengendalikan segala bintang kesialan dan petaka supaya tidak membuat kekacauan. Segala malapetaka tidak akan timbul, penduduk juga tidak akan memperoleh bencana yang membuat pendek usia, segala jerat dan belenggu tak akan membelenggu tubuh, tidur dengan tenteram tanpa mimpi buruk.
Ananda, ketahuilah bahwa dunia saha ini ada delapan puluh empat ribu bintang petaka dan kesialan yang dikepalai oleh dua puluh delapan bintang petaka, dengan delapan bintang malapetaka sebagai pimpinannya. Saat mereka dengan berbagai rupa muncul di dunia, maka akan menimbulkan berbagai malapetaka bagi para insan, namun di tempat dimana ada Dharani ini, semua petaka akan sirna. Dalam jarak dua belas yojana akan menjadi simabandhana, segala petaka selamanya tidak akan sanggup memasuki. Oleh karena itulah Tathagata membabarkan Dharani ini, supaya di masa yang akan datang dapat melindungi para sadhaka yang baru belajar, sehingga mampu memasuki Samadhi, jasamani dan rohani nya selalu diliputi ketenangan, memperoleh ketenteraman. Bahkan tidak akan ada para mara , setan dan dewa, maupun para musuh sejak berbagai kehidupan yang lampau, tidak akan ada yang sanggup melukai (praktisi ini). Engkau dan para siswa di tengah pasamuan ini, serta para sadhaka di masa yang akan datang, dengan berdasarkan instruksi pendirian mandala dari KU, jalankanlah sila, terimalah sila dari seorang biksu yang benar ? benar menjalankan sila dengan murni, saat melafal Dharani ini , dalam hati jangan sampai timbul keraguan maupun kemalasan.

by Tripitaka Master Hsuan Hua
Within Buddhism, there are very many important sutras.
However, the most important Sutra is the Shurangama Sutra. If
there are places which have the Shurangama Sutra, then the Proper
Dharma dwells in the world. If there is no Shurangama Sutra, then
the Dharma Ending Age appears. Therefore, we Buddhist disciples,
each and every one, must bring our strength, must bring our blood,
and must bring our sweat to protect the Shurangama Sutra. In the
Sutra of the Ultimate Extinction of the Dharma, it says very, very
clearly that in the Dharma Ending Age, the Shurangama Sutra is
the first to disappear, and the rest of the sutras disappear after it. If
the Shurangama Sutra does not disappear, then the Proper Dharma
Age is present. Because of that, we Buddhist disciples must use our
lives to protect the Shurangama Sutra, must use vows and
resolution to protect the Shurangama Sutra, and cause the
Shurangama Sutra to be known far and wide, reaching every nook
and cranny, reaching into each and every dust-mote, reaching out to
the exhaustion of empty space and of the Dharma Realm. If we can
do that, then there will be a time of Proper Dharma radiating great
light. Now there are even heavenly demons and externalists who claim that the Shurangama Sutra and the Shurangama Mantra are false. These heaven demons and externalists send their demon sons and grandsons to stir up rumors that cause people to not believe in the Shurangama Sutra and the Shurangama Mantra. This sutra and mantra are critically important to the preservation of the Proper Dharma. The Shurangama Sutra was spoken for the sake of the Shurangama Mantra. There’s no way to ever finish expressing the importance of the Shurangama Sutra and the Shurangama Mantra; to the ends of all time their merits, virtues, and wonderful functions could never be told–so absolutely inconceivable and ineffable are they! When all is said and done, the Shurangama Sutra is an ode to the Shurangama Mantra.

Leave a comment »