Archive for penjapaan mantra dan sutra

Sutra pertobatan Ko Ong Kwan Se Im Keng.

Mengikuti bahasa aslinya ketika disebarkan

KOO ONG KUAN SE IM KENG

Doa waktu pasang hio

Loo Hiang Ca Jiat,
Huat Kai Bong Hun,
Cu Hut Hai Hwee Sut Yau Bun,
Suei Ci Kiat Siang In
Seng ie Hong ien,
Cu Hut Hiang Cuan Sien.

Kemudian dilanjutkan pembacaan doa ini sebaiknya dibaca minimum 3x
Lam Bu Hiang ien Kai Pho Sat,Mo Hoo Sat

Mantera membersihkan mulut dari segala perkataan dosa 3x
Siu Li, Siu Li,
Mo Hoo Siu Li,
Siu Siu Li,
So Ha, 3x

Mantera membersihkan badan dari segala perbuatan dosa 3x

Siu Toli, Siu Toli,
Siu Moo Li, So Ha

Mantera menetapkan dan membersihkan tempat 3x

Lam Bu Sam Boan To, But To Lam,
AmTo Lo To Lo Tee Bwie So Ha.

Mantera mengundang 8 PHO SAT 4x

Lam Bu Kuan See Im Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Mie Lek Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Hie Kong Cong Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Pho Hian Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Kim kong Cong Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Biau Kiat Siang Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Tie Kai Ciang Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu tee Cong Ong Pho Sat Mo Hoo Sat.

sembah sujud dulu sebanyak 9x

Sutra pembukaan/Siang Can

Bu Siang Chiem Bie Biau Huat,
Pik Chian Ban Kiap Lan Coo Gie,
Ngo kiem Kian Bun Tik Siu Tie,
Guan Kai Jie Lai Cien Siet Gie.
Lam Bu Pun Sek Kia Bo Ni Hut
Lam Bu Pun Sek Kia Bo Ni Hut
Lam Bu Pun Sek Kia Bo Ni Hut

HUT SUAT KOO ONG KUAN SEE IM KENG
sutra ini dibaca min 2x

Kuan See Iem Pho Sat ◦
Lam Bu Hut ◦ Lam Bu Huat ◦ Lam Bu Cheng ◦ Hut Kok Yu Yan ◦ Hut Huat Siang Ien ◦ Siang Lok Ngo Cing ◦ Yu Yan Hu Huat ◦
Lam Bu Mo Hoo Phoan Jiak Po Lo Bit Si Tai Sin Ciu ◦
Lam Bu Mo Hoo Phoan Jiak Po Lo Bit Si Tai Beng Ciu ◦
Lam Bu Mo Hoo Phoan Jiak Po Lo Bit Si Bu Siang Ciu ◦
Lam Bu Mo Hoo Phoan Jiak Po Lo Bit Si Bu Teng Teng Ciu ◦
Lam Bu Ceng Kong Pi Bi Hut ◦ Huat Ciong Hut ◦ Su Cu Kiong Hut ◦ Ciok Yu Ong Hut ◦ Hut Ko Si Ni Teng Ong Hut ◦ Huat Hok Hut ◦ Kim Kong Cong Sai Cu Yu Hi Hut ◦ Po Sien Hut ◦ Sien Kong Hut ◦ Yok Su Liu Lie Kong Hut ◦ Po Kong Kong Tik San Ong Hut ◦ Sien Cu Kong Tik Po Ong Hut ◦ Ko Kie Cu Hut ◦ Ji Lai Hian Kiap Chian Hut ◦ Ceng Ngo Pek Hut ◦ Ban Ngo Cien Hut ◦ Ngo Pek Hua Sien Hut ◦ Pek Ik Kiem Kong Cong Hut ◦ Thing Kong Hut Liok Hong Liok Hut ◦ Beng Hoo Tong Hong Po Kong Guat Thian Guat Biao Cun Iem Ong Hut ◦ Lam Hong Sie Kien Hua Ong Hut ◦ See Hong Co Ong Sin Tong Yam Hua Ong Hut ◦ Pak Hong Guat Tian Cheeng Ceng Hut ◦ Siang Hong Bu Sou Ceng Cien Po Sin Hut ◦ Hee Hong Sian Ceek Guat Iem Ong Hut ◦ Bu Liang Cu Hut ◦ Too Pho Hut Sek Kia Bo Ni Hut ◦ Mie Lek Hut ◦ O Che Hut ◦ O Mie Tho Hut ◦ Tiong Yang It Chiat Chiong Seng ◦ Cu Hut Sie Kai Tiong Cia ◦ Heng Cu I Te Siang ◦ Kit Cai Hie Kong Cong ◦ Cu Yu I Ci Ciong Sing ◦ Kok Leng An Wen Hiu Sit Tiu Ya Siu Ti ◦ Siem Siang Kiu Siong Chu Kheeng ◦ Leng Biat Seng See Kou ◦ Siau To Ie Tok Hai ◦ Lam Bu Tai Beng Kuan See Iem ◦ Kuan Beng Kuan See Iem ◦ Kho Beng Kuan See Iem ◦ Kai Beng Kuan See Iem ◦ Yo Ong Pho Sat ◦ Yo Siang Pho Sat ◦ Bun Cu Siu Li Pho Sat ◦ Pho Hian Pho Sat ◦ Hie Kong Cong Pho Sat ◦ Tee Cong Ong Pho Sat ◦ Cing Liang Pho Sat ◦ Ek Ban Pho Sat ◦ Pou Kong Ong Jie Lai Hoa Sien Pho Sat ◦ Liam Liam Siong Cu Kiat ◦ Chi Hut Si Cun Chi Suat Ciu Uat:
Li Po Li Po Tee, Khiu Hoo Khiu Hoo Tee, Tho Lo Ni Tee, Ni Hoo Lo Tee, Pi Li Ni Tee, Po Lo Ka Tee, Cin Leng Kian Tee, So Ha.

Cap Hong Kuan See Iem, It Chit Co Pho Sat, Si Guan Khiu Ciong Seng, Ching Bing Sut Kai Thuat, Liok Yu Pok Hok Cia, In Khin Wie Kai Suat, Tan Si Yiu In Yan, Thak Siong Kau Put Cuat, Siong King Buan Chian Phian, Liam Liam Siem Put Cuat, Hue yam Put Leng Siang, To Peng Lip Chui Chiat, Hue No Sing Huan Hi, Si Cia Phian Seng Huat, Bok Gan Chu Si Hi, Co Hut Put Bang Suat. Koo Ong Kuan See Im Ling Khiu Co Kho At

Artinya terjemahan bahasa Indonesia

Terpujilah Avalokiteshvara Bodhisattva.
Terpujilah Buddha, Terpujilah Dharma, Terpujilah Sangha.
Bagi siapa yang ingin mencapai loka Buddha, maka Buddha Dharma akan menjadi penolongnya. Jika senantiasa senang berlaku suci dan bersih dari “keakuan”, pasti dapat membantu diperolehnya Buddha Dharma.
Namo Maha Prajnaparamita adalah Mantra Yang Maha Agung.
Namo Maha Prajnaparamita adalah Mantra Yang Sempurna Pengetahuannya. Namo Maha Prajnaparamita adalah Mantra Yang Tertinggi.
Namo Maha Prajnaparamita adalah Mantra Yang Tiada Bandingnya.
Namo Cing Kuang Mi Mi Fo, Fa Cang Fo, She Ce Hou Shen Cu You Wang Fo, Fo Kao Si Mi Teng Wang Fo, Fa Hu Fo, Cin Kang Cang She Ce You Si Fo, Pao Sheng Fo, Sen Thung Fo, Yao She Lui Li Kuang Wang Fo, Phu Kuang Kung Te Shan Wang Fo, Shan Cu Kung Te Pao Wang Fo.
Tujuh Buddha Masa Lampau, Ribuan Buddha dari Bhadra Kalpa sekarang dan yang akan datang, seribu lima ratus Buddha, lima belas ribu Buddha, lima ratus Buddha Kemenangan Bunga, Seratus Juta Buddha Harta Vajra, Buddha Cahaya Tetap, Enam Buddha dari enam penjuru, yakni:
Buddha Pao Kuang Ye Tien Ye Miao Cun Yin Wang Fo dari Timur,
Buddha Shu Ken Hua Wang Fo dari Selatan,
Buddha Cao Wang Shen Thung Yen Hua Wang Fo dari Barat,
Buddha Ye Tien Ching Cing Fo dari Utara,
Buddha Wu Su Cing Cin Pao Sou Fo dari Atas,
Buddha Shan Ci Ye Yin Wang Fo dari Bawah.
Semua Buddha yang tak terhitung jumlahnya, para Buddha Permata, Buddha Sakyamuni, Buddha Maitreya, Buddha Akhsobya, Buddha Amitabha. Semua makhluk di dunia tengah, dan yang berada di Tanah Suci, yang berjalan di bumi maupun yang terang di angkasa. Melimpahi belas kasih tak terbatas kepada semua makhluk, menitahkan agar masing-masing diasuh dengan aman dan tenang, setiap siang dan malam senantiasa membina diri, dalam hati senantiasa melafalkan sutra ini. Dengan berbuat demikian, dapat memadamkan api penderitaan dari kehidupan dan kematian, serta memusnahkan segala marabahaya.
Namo Avalokiteshvara yang Maha Cemerlang,
Avalokiteshvara Bodhisattva sebagai Pengawas Yang Cemerlang,
Avalokiteshvara Bodhisattva sebagai Pelindung Maha Agung Yang Cemerlang,
Avalokiteshvara Bodhisattva sebagai Pembuka Pintu Keselamatan, Kebahagiaan yang Cemerlang.
Bodhisattva Raja Pengobatan, Bodhisattva Pengobatan Tertinggi, Manjushri Bodhisattva, Samantabhadra Bodhisattva, Akasagarbha Bodhisattva, Ksitigarbha Bodhisattva, para Bodhisattva di Gunung Ching Liang Pao Shan, Phu Kuang Wang Ju Lai Hua Seng Phu Sa.
Terus-menerus melafalkan sutra ini, tujuh Buddha Lokadjyechtha melafal mantra ini:
Li Pho Li Pho Ti, Ciu Ho Ciu Ho Ti, Thuo Lo Ni Ti, Ni Ho Lo Ti, Pi Li NI Ti, Mo Ho Chie Ti, Cen Ling Chien Ti, Svaha.

Bagi yang lagi mempunyai masalah,ganjelan bacalah dengan tekun min 5x dipagi hari setelah mandi sebelum sarapandan min 5xsebelum tidur..

Bagi mereka yang ingin membaca kitab ini haruslah dengan badan bersih dan hati tulus dengan memasang hio sujud kepada Tuhan. Barang siapa yang membaca dengan sujud dan sunguh-sungguh hingga 1000 jurus pasti akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan.
Bagi mereka yang ingin mengamalkan kitab ini dengan mencetak 1300 buku dan dibagikan/disediakan di atas meja dalam Bio Toa Pe Kong, maka semua niatnya akan terkabul.

mantera hatinya “Om Li Po Li Po Tee, Kiu Ho Kiu Ho Tee, To Lo Ni Tee, Ni Ho Lo Tee, Pi Li Ni Tee, Mo Ho Ka Tee, Cin leng Kian Tee so ha.

Iklan

Leave a comment »

Raja mantera Shurangama dharani

Raja mantera Shurangama Dharani
Untuk Memperoleh Vyakarana Buddha (ramalan mencapai keBuddhaan)
source : buku ke 40 (?)

Bagaimana agar bisa memperoleh vyakarana dari Sakyamuni Buddha ? tekunilah Maha Usnisa Shurangama Raja Mantra (Shurangama Dharani) dalam bahasa cina dikenal dengan nama Da Fo Ding Shou Leng Yan Wang Zhen Yan。

Saat ini, bila sadhaka tantra ingin memperoleh vyakarana dari para Buddha, maka harus mengikuti cara penekunan ini, dengan sungguh ? bahwa dengan penekunan Sadhana Mantra Surangama dapat memperoleh vyakarana dari Buddha.

Namun, pendirian mandalanya adalah yang paling istimewa, sekaligus paling sukar, dituliskan Penekunan sadhananya adalah demikian :

Penjapaan Surangama Mantra adalah sekitar jam empat pagi, terlebih dahulu membersihkan tubuh dan memasuki mandala, membakar berbagai dupa berkualitas, dengan setulus hati bersujud pada para Buddha Bodhisattva, kemudian mengitari mandala dan menjapa mantra, terlebih dahulu menjapa satu atau tiga kali Surangama Mantra versi panjang, kemudian dilanjutkan dengan mantra pendek (mantra hati Surangama) :

Mantra pendek bisa dijapa 108 kali. X1 atau X 3
「Tan cheta om anali piseti pinla paselatoli panto panto ni pasela pang nipan hu sin tulu ung pan soha.

Versi sanscrit

TADYATHA: OM! ANALE ANALE VISADA VISADA, BANDHA BANDHA BANDHANI BANDHANI, VIRA VAJRAPANI PHAT, HUM BHRUM PHAT SVAHA.

Setelah menjapa mantra, bermeditasi sambil membentuk mudra Maha Buddha Usnisa. Saat itu bervisualisasi cakra candra dari sepuluh penjuru Buddha, mengeluarkan payung ratna, tiap- tiap payung ratna berada ditengah cahaya cermin, berubah menjadi berbagai Sitatapatra yang banyaknya tak terhingga, menuju ke atas kepala sadhaka, tubuh sadhaka menjadi suci bercahaya bagaikan vaidurya, visualisasi ini harus ditekuni setiap hari, masing-masing tahapannya harus divisualisasikan sampai jelas.

Menekuni sadhana ini sampai 21 hari, sampai saat sadhaka memasuki Samadhi yang terang dan suci, saat itu sepuluh penjuru Tathagata akan muncul bersamaan di lokasi bertemunya cahaya cermin, sepuluh penjuru Buddha akan mengeluarkan tangan Buddha, memberikan vyakarana kepada sadhaka tantra. Bahkan bila orang yang memiliki jodoh agung dengan Buddha, yang pada kehidupan lampau telah membina diri, orang yang memiliki akar baik, asalkan menekuni sadhana ini seratus hari, maka akan segera mencapai tingkatan Catur Arahat. Maka sadhana ini adalah salah satu dari Maha Sadhana Anuttara Tantra.
Menekuni sadhana ini , tentu saja tidak hanya akan memperoleh vyakarana dari Buddha, bahkan berbagai Dewa Mara tidak akan sanggup melukai, selamanya tiada gangguan mara, oleh karena perlindungan payung ratna dari Usnisa agung Buddha. Segalanya akan menjadi manggala dan sesuai dengan kehendak. Semua macam racun selamanya tidak akan sanggup melukai, sadhaka tantra akan selalu dilindungi oleh delapan puluh empat ribu Dewa Vajra.

Biksu aliran eksoterik (Mahayana) tidak membentuk mudra, tidak bervisualisasi payung ratna di atas cakra usnisa, tidak memasuki Samadhi, namun hanya menjapa Surangama Dharani, tetap mendapatkan pahala yang amat besar, tetap memperoleh perlindungan dari para Dewa, apalagi yang dapat membentuk mudra, visualisasi, memasuki Samadhi, maka pasti Buddha akan datang memberikan vyakarana, tak diragukan lagi kelak pasti akan mencapai Kebuddhaan.

Saya memperoleh jamahan kepala membuka cakra usnisa dari Buddha, saya mempunyai tangan Buddha di atas cakra usnisa, menerima pesan dari Buddha, namun banyak orang yang membina diri timbul rasa iri setelah mengetahui hal ini, padahal sebenarnya mereka tidak perlu iri kepada saya. Saya akan mengajarkan kepada Anda sekalian supaya menekuni Sadhana Surangama Dharani, agar semua orang juga akan memperoleh vyakarana dari Buddha, asalkan mau dengan tulus menekuni Sadhana Tantra yang saya ajarkan, sepuluh orang menekuni , maka sepuluh orang akan memperoleh ; seratus orang menekuni, maka seratus orang akan memperoleh ; seribu orang menekuni maka seribu orang akan memperolehnya pula.

Yang utama dalam sadhana ini adalah di pendirian mandala, apalagi pertemuan cahaya cermin adalah Sadhana Memutar Seribu Cakra, rahasia Padma berkelopak seribu ada di dalamnya, bila dapat mendirikan mandala dengan baik dan benar, maka saat Anda menghaturkan pujana, Buddha Bodhisattva pasti akan hadir.

1: THE VAJRA DIVISION (EASTERN DIRECTION)
NAMO SARVA TATHAGATA SUGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO SARVA TATHAGATA KOTI USHNISHA. NAMO SARVA BUDDHA BODHISATTVEBHYAH.
NAMO SAPTANAM SAMYAK-SAMBUDDHA KOTINAM, SASRAVAKA SAM-GHANAM.
NAMO LOKE ARHANTANAM.
NAMO SROTAPANNANAM. NAMO SAKRIDAGAMINAM. NAMO ANAGAMINAM.
NAMO LOKE SAMYAK-GATANAM SAMYAK-PRATIPANNANAM.
NAMO RATNA-TRAYAYA.
NAMO BHAGAVATE DRIDHA-SURA SENA PRA-HARANA RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE AKSHOBHYAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE BHAISHAJYA-GURU-VAIDURYA-PRABHA-RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE SAMPUSHPITA SALENDRA RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE SAKYAMUNAYE TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE RATNA KUSUMA KETU RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA.
NAMO BHAGAVATE TATHAGATA KULAYA.
NAMO BHAGAVATE PADMA KULAYA.
NAMO BHAGAVATE VAJRA KULAYA.
NAMO BHAGAVATE MANI KULAYA. NAMO BHAGAVATE GAJA KULAYA.
NAMO DEVASINAM. NAMO SIDDHA VIDYA-DHARANAM.
NAMO SIDDHA VIDYA–DHARA RISHINAM, SUPANU-GRAHA SAMARTHANAM.
NAMO BRAHMANE. NAMO INDRAYA. NAMO RUDRAYA UMA-PATI SAHEYAYA.
NAMO NARAYANAYA LAKSHMI SAHEYAYA PANCA MAHA-MUDRA NAMAS-KRITAYA.
NAMO MAHAKALAYA TRIPURA-NAGARA VIDRAVANA KARAYA ADHI-MUKTIKA SMASANA VASINI MATRI-GANA NAMAS-KRITAYA.
EBHYO NAMAS-KRITVA IMAM BHAGAVANTAH TATHAGATOSHNISHAM SITATAPATRAM.
NAMO APARAJITAM PRATY-ANGIRAM.
SARVA DEVA NAMAS-KRITAM. SARVA DEVEBHYAH PUJITAM. SARVA DEVESA PARIPALITAM.
SARVA BHUTA GRAHA NIGRAHA-KARIN. PARA VIDYA CHEDANA-KARIN. DUR-DANTANAM SATTVANAM DAMAKAM DUSHTANAM NIVARANIN.
AKALA-MRITYU PRA-SAMANA-KARIN.
SARVA BANDHANA MOKSHANA-KARIN. SARVA DUSHTA DUH-SVAPNA NIVARANIN CATURASITINAM GRAHA SAHASRANAM VIDHVAMSANA-KARIN. ASHTA-VIMSATINAM NAKSHATRANAM PRASADANA-KARIN. ASHTANAM MAHA GRAHANAM VIDHVAMSANA-KARIN. SARVA SATRU NIVARANIN. GHORAM DUH-SVAPNANAM CA NASANIN. VISHA SASTRA AGNI UDAKA UT-TARANIN. APARAJITA GHORA, MAHA-BALA CANDAM, MAHA-DIPTAM, MAHA-TEJAM, MAHA-SVETAM JVARA, MAHA-BALA-SRIYA-PANDARAVASINI
ARYA-TARA BHRI-KUTIM CED VA VIJAYA VAJRA MALITI, VI-SRUTAM PADMAKSHAN, VAJRA-JIHVA CAH MALA CED VA APARAJITAM, VAJRA-DANDI VISALA CA SANTA VAIDEHA PUJITAH, SAUMI RUPA.
MAHA SVETAM, ARYA-TARA, MAHA-BALA APARAJITA, VAJRA SAMKALA CED VAH VAJRA KAUMARIH KULAM-DHARI, VAJRA HASTA CA MAHA VIDYA TATHA KANCANAH MALIKAH, KUSUMBHA RATNA CED VA VAIROCANA KUTA-STHOSHNISHA, VI-JRIMBHA MANA CA VAJRA KANAKA PRABHA LOCANAH, VAJRA-TUNDI CA SVETA CA KAMALAKSHA,SASI-PRABHA, ITY-ADI MUDRA GANAH, SARVE RAKSHAM KURVANTU ITTAM MAMASYA.

SECTION 2: THE JEWELS DIVISION (SOUTHERN DIRECTION)
OM! RISHI-GANA PRA-SASTA TATHAGATOSHNISHA SITATAPATRAM HUM BHRUM
JAMBHANA HUM BHRUM
STAMBHANA HUM BHRUM
MOHANA HUM BHRUM
MATHANA HUM BHRUM
PARA VIDYA SAM-BHAKSHANA-KARA HUM BHRUM
SARVA DUSHTANAM STAMBHANA-KARA HUM BHRUM
SARVA YAKSHA RAKSHASA GRAHANAM VIDHVAMSANA-KARA HUM BHRUM
CATURASITINAM GRAHA SAHASRANAM VINASANA-KARA HUM BHRUM
ASHTA-VIMSATINAM NAKSHATRANAM PRA-SADANA-KARA HUM BHRUM ASHTANAM MAHA GRAHANAM VIDHVAMSANA-KARA RAKSHA RAKSHA MAM.
BHAGAVAN TATHAGATOSHNISHA, MAHA PRATY-ANGIRE, MAHA SAHASRA-BHUJE,
SAHASRA-SIRSHAI, KOTI SATA SAHASRA-NETRE, ABHEDYA JVALITA NATANAKA,
MAHA VAJRA-DHARA TRIBHUVANA MANDALA,
OM! SVASTI BHAVANTU ITTAM MAMASYA.

SECTION 3: THE LOTUS DIVISION (WESTERN DIRECTION)
RAJA-BHAYA, CORA-BHAYA, AGNI-BHAYA, UDAKA-BHAYA, VISHA-BHAYA, SASTRA-BHAYA, PARACAKRA-BHAYA, DUR-BHIKSHA-BHAYA, ASANI-BHAYA, AKALA-MRITYU-BHAYA, DHARANI-BHUMI-KAMPA-BHAYA, ULKA-PATA-BHAYA, RAJA-DANDA-BHAYA, NAGA-BHAYA, VIDYUT-BHAYA, SUPARNIN-BHAYA
DEVA-GRAHA, NAGA-GRAHA, YAKSHA-GRAHA, GANDHARVA-GRAHA, ASURA-GRAHA, GARUDA-GRAHA, KIMNARA-GRAHA, MAHORAGA-GRAHA, RAKSHASA-GRAHA, PRETA-GRAHA, PISACA-GRAHA, BHUTA-GRAHA, PUTANA-GRAHA, KATAPUTANA-GRAHA, KUMBHANDA-GRAHA, SKANDA-GRAHA, UNMADA-GRAHA, CHAYA-GRAHA, APA-SMARA-GRAHA, DAKA-DAKINI-GRAHA, REVATI-GRAHA, OJAHARINYA, GARBHAHARINYA, JATAHARINYA, JIVITAHARINYA, RUDHIRAHARINYA, VASAHARINYA, MAMSAHARINYA, MEDHAHARINYA, MAJJAHARINYA, VANTAHARINYA, ASUCYAHARINYA, CITTAHARINYA,
TESHAM SARVESHAM SARVA GRAHANAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI PARI-VRAJAKA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI DAKA DAKINI KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI MAHA-PASUPATI RUDRA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI TATTVA GARUDA SAHEYA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI MAHA-KALA MATRI-GANA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI KAPALIKA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI JAYAKARA-MADHUKARA SARVARTHA-SADHANA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI CATUR-BHAGINI KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI BHRINGI-RITI NANDIKESVARA GANAPATI SAHEYA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI NAGNA SRAMANA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI ARHANTA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI VITA-RAGA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI BRAHMA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI RUDRA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI NARAYANA KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI VAJRA-PANI GUHYAKADHIPATI KRITAM.
VIDYAM CHIDAYAMI KILAYAMI RAKSHA RAKSHA MAM BHAGAVAN ITTAM MAMASYA.

SECTION 4: THE BUDDHA DIVISION (CENTRAL DIRECTION)
BHAGAVAN SITATAPATRA NAMO STUTE.
ASITA NARAKAH PRABHA SPHUTA VI-KAS SITATAPATREH,
JVARA JVARA, DAKA DAKA, VI-DAKA VI-DAKA,
DALA DALA, VI-DALA VI-DALA, CHIDA-CHIDA,
HUM HUM PHAT PHAT PHAT PHAT PHAT SVAHA HE HE PHAT.
AMOGHAYA PHAT. APRATIHATAYA PHAT.
VARA-PRADAYA PHAT. ASURA VIDARAKAYA PHAT.
SARVA DEVEBHYAH PHAT.
SARVA NAGEBHYAH PHAT. SARVA YAKSHEBHYAH PHAT.
SARVA GANDHARVEBHYAH PHAT.
SARVA ASUREBHYAH PHAT.
SARVA GARUDEBHYAH PHAT.
SARVA KIMNAREBHYAH PHAT.
SARVA MAHORAGEBHYAH PHAT.
SARVA RAKSHASEBHYAH PHAT.
SARVA BHUTEBHYAH PHAT. SARVA PISHACEBHYAH PHAT.
SARVA KUMBHANDEBHYAH PHAT.
SARVA PUTANEBHYAH PHAT.
SARVA KATAPUTANEBHYAH PHAT.
SARVA AUSHTRAKEBHYAH PHAT. SARVA DUR-LANGHITEBHYAH PHAT.
SARVA DUSH-PREKSHITEBHYAH PHAT.
SARVA JVAREBHYAH PHAT.
SARVA KRITYA KARMANI KAKHORDEBHYAH PHAT.
SARVA APASMAREBHYAH PHAT.
SARVA SHRAMANEBHYAH PHAT.
SARVA TIRTHIKEBHYAH PHAT.
SARVA UNMADEBHYAH PHAT.
SARVA VIDYA ACHARYEBHYAH PHAT.
JAYAKARA-MADHUKARA SARVATHA-SADHAKEBHYO VIDYA ACHARYEBHYAH PHAT.
CATUR-BHAGHINIBHYAH PHAT.
VAJRA KAUMARI KULAM-DHARI VIDYARAJEBHYAH PHAT.
MAHA PRATY-ANGIREBHYAH PHAT.
VAJRA SAMKALAYA PRATY-ANGIRA RAJAYA PHAT.
MAHAKALAYA MATRI-GANA NAMAS-KRITAYA PHAT.
INDRAYA PHAT. BRAHMANAYA PHAT. RUDRAYA PHAT. VISHNUYA PHAT.
VAISNAVIYE PHAT. BRAHMIYE PHAT. VARAHIYE PHAT. AGNIYE PHAT.
MAHA-KALIYE PHAT. RAUDRIYE PHAT. KALA-DANDIYE PHAT. AINDRIYE PHAT.
MATRIYE PHAT. CHAMUNDRIYE PHAT. KALA-RATRIYE PHAT. KAPALIYE PHAT.
ADHI-MUKTIKA SMASANA VASINIYE PHAT. YE KECID SATTVA.

SECTION 5: THE KARMA DIVISION (NORTHERN DIRECTION)
DUSHTA-CITTA, PAPA-CITTA, RAUDRA-CITTA, VI-DVE-SHA-CITTA, AMITRA-CITTA,
UT-PADAYANTI, KILAYANTI, MANTRAYANTI, JAPANTI, CYUT HANTI.
OJAHARA, GARBHAHARA, RUDHIRAHARA, MAMSAHARA, MEDHAHARA, MAJJAHARA, VASAHARA, JATAHARA, JIVITAHARA, BALYAHARA, MALYAHARA, GANDHAHARA, PUSHPAHARA, PHALAHARA, SASYAHARA.
PAPA-CITTA, DUSHTA-CITTA, RAUDRA-CITTA
DEVA-GRAHA, NAGA-GRAHA, YAKSHA-GRAHA,
GANDHARVA-GRAHA, ASURA-GRAHA, GARUDA-GRAHA,
KIMNARA-GRAHA, MAHORAGA-GRAHA, RAKSHASA-GRAHA,
PRETA-GRAHA, PISACA-GRAHA, BHUTA-GRAHA,
PUTANA-GRAHA, KATAPUTANA-GRAHA, KUMBHANDA-GRAHA,
SKANDHA-GRAHA, UNMADA-GRAHA, CHAYA-GRAHA,
APASMARA-GRAHA. DAKA-DAKINI-GRAHA, REVATI-GRAHA,
JAMIKA-GRAHA, SAKUNI-GRAHA, MATRI-NANDI-GRAHA,
MUSHTIKA-GRAHA, KANTHAPANINI-GRAHA, MISHIKA-MAHISHAKA-GRAHA,
MRIGARAJA-GRAHA, MATRIKA-GRAHA, KAMINI-GRAHA,
MUKHA-MANDIKA-GRAHA, LAMBA-GRAHA.
JVARA EKAHIKA, DVAITIYAKA, TRAITIYAKA, CATURTHAKA,
NITYA-JVARA, VISHAMA-JVARA,
VATIKA, PAITTIKA, SLAISHMIKA, SAM-NIPATIKA, SARVA JVARA,
SIRO’RTI, ARDHAVABHEDAKA, AROCAKA,
AKSHI ROGAM, MUKHA ROGAM, HARDA ROGAM,
GHRANA SULAM, KARNA SULAM,
DANTA SULAM, HRIDAYA SULAM, MARMAN SULAM,
PARSVA SULAM, PRISHTHA SULAM, UDARA SULAM,
KATI SULAM, VASTI SULAM, URU SULAM, NAKHA SULAM,
HASTA SULAM, PADA SULAM, SARVA ANGA-PRATYANGA SULAM;
BHUTA, VETADA, DAKA DAKINI, JVARA, DADRU, KANDU, KITIBHA, LUTA, VAISARPA, LOHA-LINGA; SASTRA SAM-GARA, VISHA YOGA, AGNI UDAKA, MARA VAIRA KANTARA, AKALA-MRITYU;
TRY-AMBUKA, TRAI-LATA, VRISCIKA, SARPA, NAKULA, SIMHA, VYAGHRA, RIKSHA, TARAKSHA, CAMARA, JIVITA BHITE TESHAM SARVESHAM.
MAHA SITATAPATRA, MAHA VAJROSHNISHA, MAHA PRATY-ANGIRAM,
YAVAT DVADASA YOJANA ABHY-ANTARENA
SIMA BANDHAM KAROMI. DISA BANDHAM KAROMI. PARA VIDYA BANDHAM KAROMI.
TEJO BANDHAM KAROMI. HASTA BANDHAM KAROMI. PADA BANDHAM KAROMI.
SARVA ANGA-PRATYANGA BANDHAM KAROMI.
TADYATHA:
OM! ANALE ANALE VISADA VISADA, BANDHA BANDHA BANDHANI BANDHANI,
VIRA VAJRAPANI PHAT, HUM BHRUM PHAT SVAHA.
NAMO SARVA TATHAGATA SUGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA
SIDDHYANTU MANTRAPADAYA SVAHA.

Leave a comment »

Tips Menjapa Namo Amituofo

Di seluruh masyarakat China, awalnya semua keluarga menjapa Amituofo, setiap rumah memuja Kwan im pusat. Sebenarnya Kuan im pusat dan Amitabha adalah bersama-sama, masih ada satu  Tasece pusat, Namo Tasece pusat jarang dijapa orang, Namo Tasece pusat. Trini Arya Barat (Si fang san sen) adalah Amitabha di tengah,di sebelah kanan adalah Kuan Impusat, sebelah kiri adalah Tasece pusat. Sudah Banyak titisan Kuan Im pusat muncul, sehingga Kuan Im pusat banyak dikenal orang, sehingga kebanyakan orang tidak kenal Tasece pusat. Di dalam Sekte Sukhavati, juga ada sebuah Sutra Mahasthamamprata Kesempurnaan Japa Amituofo (大勢至菩薩唸佛圓通章)

 
Tasece pusat juga menganjurkan japa Amituofo, oleh karena itu, Sekte Sukhavati menganjurkan japa Nama Amituofo agar terlahir di Sukhavatiloka Barat. Di Amitābha-sūtra, Amitāyuḥ-sūtra, dan Sutra Amitābha-vyūha, juga ada sebuah Sukhāvatīvyūhopadeśa, merupakan Tiga Sutra dan Satu Sastra Sekte Sukhavati, tiga kitab Sutra dan sebuah Sukhāvatīvyūhopadeśa adalah kitab sutra utama, sebenarnya banyak kitab Sutra menyebut tentang Amitabha. Zaman Sekarang begitu para Bhiksu/ni bertemu muka, umumnya beranjali, sambil menyebut satu kata “Amituofo”. Dulu, di film, melihat bhiksu saling bertemu muka “Omituofo“, sebenarnya kita diajari secara tidak benar, seharusnya “Amituofo“. “O” homofon dengan logat Taiwan “hitam”, yakni “Omama” (artinya hitam kelam), “Omama” berubah menjadi “Obama”, repot, pelafalan mau diperbaiki sangat sulit. Sekarang masih banyak bhiksu bertemu muka “Omituofo“; yang benar “Amituofo“, nada ringan. Ringan berarti naik, berat berarti turun. Kelak kita terlahir di Sukhavatiloka Barat, japa “Amituofo“, maka naik, ada semacam kesan naik, jangan salah baca”Omituofo“, yakni menghitam, diharapkan tidak ada lagi yang menjapa seperti itu. Oleh karena itu, pelafalan juga sangat penting, kita japa pelafalan Sansekerta, seperti nada Tibet “A” dari “Om A Hum”, jelas-jelas pelafalan “A” baru benar malah berubah menjadi “O”, seperti kita japa mantra ditutup dengan kata “Suoha” adalah nada ringan, kok malah berubah menjadi “Suopohe“, “Suoha” berubah menjadi “Suopohe”, itu beda jauh. Tentu saja, pelafalan Mahaguru juga tidak baku, karena Mahaguru ada logat Taiwan, juga ada logat Mandarin, juga ada logat Kanton. Tidak peduli baku atau tidak, yang penting kalian mengerti. Amitabha adalah penguasa barat, seluruh Sekte Sukhavati menjapa Amituofo, Sekte Sukhavati sendiri adalah sebuah aliran yang besar. Awalnya, kita sebut “jalan mudah”, mengandalkan kekuatan pemberkatan Amitabha, maka bisa terlahir di alam suci, ini tentu saja sangat mudah. Namun, tiba di alam suci, hanya sebuah terminal peristirahatan, namun, tidak akan mundur. Tidak akan mundur sudah sangat baik; tidak akan mundur, maka Anda pun dapat mencapai kebuddhaan, pasti mencapai kebuddhaan.

Makna rahasia dari Amitabha Buddha adalah Cahaya Tak Terhingga, Usia Tak Terhingga, Amitabha Buddha juga merupakan satu Buddha yang paling terkenal, setiap orang mengetahuinya ; Setiap kali para bhiksu berjumpa akan menggunakan “Amituo Fo” sebagai sapaan. Tanah Suci Amitabha Buddha adalah yang terindah, dan merupakan Tanah Suci paling ternama.

Saat melafal Nama Agung , selain melafal Amitabha Buddha, juga perlu untuk melafal Nama Agung dua pengiringnya, yaitu Avalokitesvara Bodhisattva(Namo Kwan Im Pu sat) dan Mahastamaprapta Bodhisattva(Namo Tasece Pusat), inilah Trini Arya Sukhavatilokha.

Metode pelafalan Nama Buddha yang digunakan dalam Sekte Tanah Suci, mengutamakan Mahasadhana Amitabha, yaitu Melafalkan Nama Buddha, disebut juga Jalan Yang Mudah Dilalui. Cara pelafalan Nama Buddha yang paling mudah adalah melafal satu hirupan dan satu hembusan nafas , total 10 kali, ini disebut Metode Sepuluh Pelafalan.

Dalam pelafalan Nama Buddha ada Pelafalan Nama Buddha Empat Aksara, ada juga Pelafalan Nama Buddha Enam Aksara, Dharmaraja Liansheng memperagakan pelantunan beberapa jenis pelafalan Nama Buddha, serta memberitahukan bahwa kita boleh memilih salah satu nada pelantunan yang kita sukai.

Dharmaraja Liansheng memberikan petunjuk dalam pelafalan Nama Buddha, jika sedang berada diluar, dapat memvisualisasikan Amitabha Buddha sebesar pohon Song, bahkan setinggi langit, sambil melafal Nama Buddha, sambil memvisualisasikan Amitabha Buddha.

Saat melafal di dalam Vihara maupun di dalam ruangan, dapat memvisualisasikan Amitabha Buddha sebesar ibu jari, sekujur tubuh keemasan, berada di Cakra-ajna sadhaka (diantara kedua alis mata), bahkan diri sendiri berubah menjadi Amitabha Buddha, memvisualisasikan dengan mendetail dan jelas, maka akan timbul anubhava , diri sendiri juga akan mengetahui apakah Amitabha Buddha hadir.

Setiap hari saat Dharmaraja Liansheng memimpin semua umat bersama melakukan paradaksina sambil melantunkan Nama Agung Buddha, maka Amitabha Buddha pasti hadir, ini merupakan fenomena yukta.

Setelah beryukta, maka kelak diakhir hidup, asalkan sepenuh hati mengenang Buddha, pada saat-saat yang paling mendesak tersebut Amitabha Buddha akan menjemput Anda terlahir di Tanah Suci !

Oleh karena itu, asalkan telah beryukta, selamanya tidak akan pergi !

Mahaguru tidak basa-basi, to the point, menjelaskan tentang Amitabha harus langsung ke pokok permasalahan. Ada 2 poin penting, satu adalah “sepenuh hati tidak galau”, sepenuh hati tidak galau adalah poin penting. Yang terpenting di dalam Amitābha-sūtra, kita harus japa nama Buddha, maka harus sepenuh hati tidak galau, ini adalah poin penting. Jika hati galau, japa nama Buddha tidak berhasil, memanjatkan Sutra juga tidak berhasil. Sebenarnya, kita japa nama Buddha, japa mantra, japa Sutra, banyak yang tidak berhasil, mengapa tidak berhasil? Karena hati Anda galau. Ada sebagian bhiksu juga menganjurkan lebih baik japa tanpa konsentrasi daripada tidak japa sama sekali, Anda japa, japa, japa, sudah tidak konsentrasi, pikiran menerawang ke tempat lain, namun, masih japa Buddha, japa “Amituofo! Amituofo!….” tiba-tiba, guntur menggelegar, Anda terkejut, lalu spontan dengan suara keras japa, “Amituofo….” nah yang satu ini adalah yang sejati. Oleh karena itu, di antara penjapaan yang tidak konsentrasi juga bisa menghasilkan yang sejati.

Pernah ada sebuah kisah seperti ini, ada seorang nenek telah banyak menjapa nama Buddha, setiap kali japa sepatah, ia pun taruh sebutir beras ke dalam ember. Sampai akhirnya, ia tiba di tempat Raja Yama, Raja Yama berkata, “Berapa kali nama Buddha yang telah Anda japa?” “Saya telah japa banyak sekali, japa seember besar nama Amituofo.” Raja Yama ambil dan melihat, sekali ditekan menjadi serbuk. “Yang Anda japa adalah kosong”, tetapi di antara serbuk, masih ditemukan sebutir beras, ah? Keras sekali, “Mengapa bisa demikian?” Ternyata, pada saat ia japa Amituofo, guntur menggelegar, penjapaan nama Amituofo tersebut benar-benar memohon pada Amitabha, oleh karena itu, baru bisa keras, ini juga basa-basi. Namun, kita japa nama Buddha, harus benar-benar sepenuh hati tidak galau, japa mantra juga harus sepenuh hati tidak galau, memanjatkan Sutra juga harus sepenuh hati tidak galau, jangan sampai ada yang menggalaukan hati Anda, semua yang Anda japa, pasti terang benderang. Oleh karena itu, pada tempat penerimaan Sila, sering ditempel satu pepatah, “Jangan menggoyahkan hati sadhaka”; jangan menggoyahkan hati sadhaka, ini sangat penting. Baik pria maupun wanita, di sini banyak yang berkepala gundul, jika seorang bhiksu, seorang upasika datang, sang bhiksu tergoda, ini berarti menggoyahkan hatinya, jika seorang bhiksuni, seorang pria yang tinggi tampan, begitu bhiksuni melihat, “Wah! Tinggi sekali, tampan sekali, aduh! Mengapa saya dari awal mau menjadi bhiksuni?” Ini berarti menggoyahkan hati sang bhiksuni. Sepenuh hati tidak galau justru menjelaskan “jangan menggoyahkan hati sadhaka”. Namun, jika hati sadhaka ini begitu mudah digoyahkan, berarti bukan sadhaka sejati. Sadhaka mestinya sudah mencapai kondisi sepenuh hati tidak galau, apapun yang saya lakukan, yidam senantiasa ada di hati saya. Amitabha, Yaochi Jinmu, Ksitigarbha, yidam saya berada di dalam hati saya. Oleh karena itu, apapun yang Anda lakukan, jangan lupa yidam sendiri. Bahkan di tengah angkasa ada yidam Anda sedang melihat. Apapun yang Anda lakukan, yidam Anda senantiasa ada, ada di dalam diri Anda, di tengah angkasa, di sekeliling, dengan demikian bisa sepenuh hati tidak galau.

Ketika kita sedang menjapa nama Buddha, ada dua macam pahala yang sangat penting, ada dua macam pahala menjapa nama Buddha,

 1. adalah mengumpulkan bekal Anda sendiri, mengumpulkan berkah Anda, mengumpulkan bekal terlahir di alam suci;
 2. kedua adalah sepenuh hati dan tidak galau. Ketika Anda sepenuh hati dan tidak galau, cita-cita Anda akan tercapai. Buddha pernah bersabda, jika pikiran bisa terfokus, konsentrasi, tidak ada yang tidak terlaksana. Setiap orang dalam proses melatih diri, harus konsentrasi, sepenuh hati dan tidak galau, sangat terfokus, dengan demikian, dapat terlahir di alam suci. Jika hati Anda kacau balau, ketika meninggal dunia, berpikir ke mana-mana, seketika memikirkan hal yang sangat rumit, tidak mampu membuka simpul tersebut, anda pun tidak mampu memutuskan bermacam-macam karma duniawi dan gagal terlahir di alam suci Buddhaloka. Oleh karena itu, dua hal yang penting yang harus kita ingat, kita mesti japa nama Buddha, japa Namo Amituofo, kemudian japa pendamping-Nya “Namo Kwan Im Pusat , Namo Tasece Pusat.” Boleh menjapa 3 kali, lalu namaskara 3 kali, menjapa dan bernamaskara dengan sangat tulus, bahkan harus sepenuh hati dan tidak galau, ini adalah poin penting dari menjapa nama Buddha. Kelak di dalam buku saya akan menulis tentang Dharma Sukhavati, mengajari Anda metode japa nama Buddha. Setelah metode menjapa nama Buddha ini ditulis, kalian jalankan metode ini, manula juga boleh menekuninya. Saat muda, Anda harus banyak mendengarkan Dharma! Saat usia setengah baya, harus mendalami satu metode; saat usia lanjut, memohon dapat terlahir di Buddhaloka, ini paling penting, juga merupakan ajaran dari pendahulu kita, ini baru bisa sepenuh hati dan tidak galau.

  Kita melatih diri, ada pada pangan, sandang, papan, transportasi, pendidikan, hiburan, termasuk pendidikan dan kebahagiaan, semua dilakukan atas dasar yidam, Anda pun tidak melanggar Sila. Pangan adalah persembahan, penyeberangan; sandang adalah perisai perlindungan diri; papan adalah simabandhana; berjalan adalah sambil dengan tekun japa nama Buddha, japa mantra; pendidikan, saat bersekolah, juga visualisasi yidam di tengah angkasa, di antara berbagai cara mendengar, juga visualisasi yidam bersama dengan Anda; lagi senang, saat paling bahagia, juga jangan melupakan yidam, ini barulah melatih diri yang sesungguhnya. Hari ini, sekian tentang Amitabha.

Leave a comment »

Merubah Nasib

Banyak yang bertanya apakah nasib bisa berubah ? disini merubah menjadi lebih kepada baik dalam hal kepuasan hidup, bukan pada kekayaan….istilahnya lebih bahagia dalam hidup ini..

Dalam Kitab Pembalasan Thai sang Laochin

disebutkan agar kita selalu berbuat baik minimal 3 kali dalam sehari dan menjauhi perbuatan buruk maka dalam 3 tahun nasib akan berubah….

perbuatan baik apa yang bisa dilakukan setiap orang tidak perlu dana besar, tenaga terlalu besar, waktu tidak terlalu banyak yang diperlukan hanya kemauan keras untuk mengalahkan kemalasan (setan malas) pada diri sendiri.adalah membaca sutra atau mantra…

Sutra apa yang paling baik (semua sutra bagus tidak ada yang jelek) disini dimaksud paling cocok untuk merubah nasib….berdasarkan pengalamanku sendiri dan dari dharma talk Mahaguru :

pratima kao wang kwan se im

Kutipan Dharmadesana Dharmaraja Lian-sheng 8 Feb 2011 dan Enlightenment Magazine Edisi 232

Translated by Lian-hua Jun Shian

✽ Kutipan Dharmadesana Dharmaraja Lian-sheng 8 Feb 2011

Kenapa dia begitu mudah memperoleh uang ? Kenapa ada sebagian orang yang hanya mampu memperoleh 100 dollar ? Ada orang yang menyopiri taxi berkeliling Taichung, berputar-putar seharian, namun sama sekali tidak menemukan penumpang. Argo dasar taxi adalah 85 dollar, setelah berputar-putar satu sampai dua jam-an, akhirnya dapat satu pelanggan, kemudian menyetir, belum sampai 100 dollar, baru 85 dollar, penumpangnya sudah turun, bahkan 100 dollar pun tidak berhasil diperoleh. Kenapa demikian ? Adakalanya sangat lancar, adakalanya sangat sukar, itu termasuk dalam karma.

Saya pernah mengatakan, tiap hari melafal Sutra Raja Agung Avalokitesvara, di dalamnya ada nama-nama Agung semua Buddha Bodhisattva, “Sanggup melenyapkan dukha kelahiran dan kematian, menyingkirkan segala racun dan yang mencelakakan.”, kelahiran dan kematian -pun dapat dilenyapkan, semua racun dan yang mencelakakan dapat disingkirkan.

“Sanggup melenyapkan dukha kelahiran dan kematian, menyingkirkan segala racun dan yang mencelakakan.” Kalimat di depan termasuk Kebenaran Mulia, yaitu dapat terbebaskan dari tumimbal lahir, dukha kelahiran dan kematian.

Sedangkan dalam hal kebenaran duniawi, “Menyingkirkan semua racun dan yang mencelakakan.”, segala yang merintangi Anda adalah racun dan yang mencelakakan, jika bukan “Racun” maka pasti “Yang mencelakakan.”, rintangan-rintangan tersebut adalah “Racun” dan “Yang mencelakakan.” Jika Anda sanggup menyingkirkannya, melalui pelafalan Sutra Raja Agung Avalokitesvara, seperti kita barusan juga ada melafalnya, ini sanggup menyingkirkan segala racun dan yang mencelakakan, yaitu sanggup melenyapkan semua rintangan karma.

Dengan tekun dan konsisten menjapakan Sutra Raja Agung Avalokitesvara, segala racun dan yang mencelakakan akan tersingkirkan, dengan kata lain menyingkirkan semua rintangan karma. Jika rintangan karma telah disingkirkan, maka berkah akan tiba dengan alamiah.

✽ Enlightenment T232

Mantra 7 Buddha untuk Melenyapkan Pelanggaran, bisa ditemukan dalam Pratyutpanna-buddha-sammukhavasthita-samadhi-sutra :
Dharani ini dibabarkan oleh 7 Buddha masa lampau. Tujuh Buddha yang dimaksud merupakan 7 Buddha yang tak terhitung banyaknya. Beliau semua membabarkan Dharani ini untuk menolong dan menuntun para insan. 7 Buddha di masa kini di sepuluh penjuru yang tak terhitung banyaknya, juga membabarkan Dharani ini untuk menolong dan menuntun insan. Sedangkan 7 Buddha di masa yang akan datang yang tak terhitung banyaknya, juga membabarkan Dharani ini demi menolong dan menuntun para insan.

“Sutra Dharani ini, menolong para bhiksu di masa yang akan datang yang sukar mentaati sila, supaya mereka semakin kokoh dalam bhumi kemurnian. Wahai putera yang berbudi, jika ada bhiksu yang melanggar empat pelanggaran berat, kemudian dengan tulus sepenuh hati bertobat dan memeditasikan Dharani Sutra ini, menjapakannya sampai 1400kali, usai menjapanya kemudian melakukan pertobatan dengan cara memohon satu bhiksu sebagai saksi pertobatannya, mengakui kesalahannya dihadapan Pratima, jika melakukan pertobatan sesuai dengan urutan tadi selama 87 hari, maka semua akar sila-nya akan kembali tumbuh. Jika ia telah tekun melaksanakan pertobatan selama 87 hari, maka tidak mungkin ia tidak teguh dalam Anuttara-samyaksambodhhi-citta.”

Dalam Sutra Raja Agung Avalokitesvara terdapat Mantra 7 Buddha:
“Li-po Li-po-te. Kyu-ho Kyu-ho-te. Thuo-luo-ni-te. Ni-he-la-te. Pi-li-ni-te. Mo-ho-ka. Cen-ling-jhien-te. Suoha.”

Sutra Raja Agung Avalokitesvara merupakan Sutra yang paling dijunjung tinggi dalam Zhen-fo Zong, sutra ini sungguh merupakan sutra yang sangat manjur, pelafalannya menghasilkan kekuatan Dharma yang agung dan tak terperikan, Sutra ini telah sangat ternama pada masa Dinasti Tang, setiap orang melafalnya. Sesungguhnya di dalam Sutra ini terkandung tiga kekuatan agung.

1. Kekuatan Nama-Nama Agung Para Buddha, Nama-Nama Agung Para Buddha ini merupakan lambang Kesadaran Tertinggi Alam Semesta, Sutra Raja Agung merupakan akumulasi Nama-Nama Agung Para Buddha.

2. Kekuatan Mantra, dalam Sutra Raja Agung terdapat Mantra Tujuh Buddha Pengikis Pelanggaran, kekuatan mantra satu Buddha saja sudah luar biasa, apalagi kekuatan mantra Tujuh Buddha, Mantra Tujuh Buddha ini tak terperikan.

3. Dalam Sutra Raja Agung dikatakan : “Mampu melenyapkan dukha kelahiran dan kematian, menyingkirkan segala racun dan yang mencelakakan.” Sepuluh kata ini mampu menolong bagi yang meyakininya.

Mantra Tujuh Buddha ada 7 kalimat, mudah dilafal, namun mempunyai manfaat yang besar, memperoleh perlindungan Tujuh Buddha, kekuatan iddhi Dharma luhur tak henti-hentinya keluar dari mantra ini. Jika mantra ini ditekuni dalam waktu lama, melafalnya mencapai puluhan ribu kali, terpatri dalam setiap gerakan pikiran, maka akan menghasilkan sebuah inspirasi kemanjuran spiritual yang luar biasa.

dibaca tiap hari jika punya masalah berat dan mampu 50 kali atau lebih, sudah banyak saya melihat  bahkan dari yang muslim diluar buddhist juga tetap ada hasil  tidak perlu abhiseka .untuk perkenalan……nanti jika anda ingin belajar lebih dalam lagi baru abhiseka

Leave a comment »

Sutra Huang Ting

Sutra Huang ting dibaca untuk menghilangkan energi gelap dalam tubuh seperti sehabis kesurupan.

seperti dianjurkan Maha guru dalam kisah bab ke-8 “setan wanita” dari buku “Batin teduh seketika” (Living this moment in purity)

黄庭经

上有黄庭,下有关元,前有幽阙,后有命门,嘘吸庐外,出入丹田。审能行之可长

存,黄庭中人衣朱衣,关门壮龠盖两扉,幽阙侠之高魏魏,丹田之中精气

微,玉池清水上生肥,灵根坚固志不衰,中池有士服赤朱,横下三雨神所居,中外

相踞重閈之,神庐之中务修治,玄膺气管受精苻,急固子精以自持,宅中有士常衣

绛,子能见之可不病,横理长尺约其上,子能守之可无恙,呼吸庐间以自偿,保守

貌坚身受庆,方寸之中谨盖藏,精神还归老复壮,侠以幽阙流下竟,养子玉树杖可

扶,至道不烦不旁迕,灵台通天临中野,方寸之中至关下,玉房之中神门户,既是

公子教我者,明堂四达法海员,真人子丹当我前,三阙之间精气深,子欲不死修昆

仑,绛宫重楼十二级,宫室之中五采集,赤神之子中池立,下有长城玄谷邑,长生

要眇房中急,弃捐摇俗专子精,寸田尺宅可治生,系子长流心安宁,观志流神三奇

灵,闲暇无事修太平,常存玉房视明达,时念大仓不饥渴,役使六丁神女谒,閈子

精路可长活,正室之中神所居,洗心自治无敢汙,历观五藏视节度,六府修治洁如

素,虚无自然道之故,物有自然事不烦,垂拱无为心自安,虚无之居在廉间,寂寞

旷然口不言,恬淡无为游德园,积精香洁玉女存,作道忧柔身独居,扶养性命守虚

无,恬淡无为何思虑,羽翼以成正扶疏,长生久视乃飞去,五行参差同根节,三五

合气要本一,谁与共之升日月,抱珠怀玉和子室,子自有之持无失,即欲不死藏金

室,出月入日是吾道,天七地三回相守,升降五行一合九,玉石落落是吾宝,子自

有之何不守,心晓根蒂养华采,服天顺地合藏精,七日之奇吾相舍,昆仑之性不迷

误,九原之山何亭亭,中有真人可使令,蔽以紫宫丹城楼,侠以日月如明珠,万岁

照照非有期,外本三阳物自来,内养三神可长生,魂欲上天魄入渊,还魂反魄道自

然,旋玑悬珠环无端,玉石户金身貌坚,载地玄天迫乾坤,象以四时赤如丹,前仰

后卑各异门,送以还丹与玄泉,象龟引气致灵根,中有真人巾金巾,负甲持苻开七

门,此非枝叶实是根,昼夜思之可长存。仙人道士非可神,积精所致和专仁,人皆

食谷与五味,独食大和阴阳气,故能不死天丰既,心为国主五藏王,受意动静气得

行,道自守我精神光,昼日照照夜自守,渴自得饮饥自饱,经历六府藏卯酉,转阳

之阴藏于九,常能行之不知老,肝之为气调且长,罗列五藏生三光,上合三焦道饮

浆,我神魂魄在中央,随鼻上下知肥香,立于悬膺通神明,伏于老门候天道,近在

于身还自守,精神上下开分理,通利天地长生草,七孔已通不知老,还坐阴阳天门

候,阴阳下于通神明,过华盖下清且凉,入清冷渊见吾形,其成还丹可长生,下有

华盖动见精,立于明堂临丹田,将使诸神开命门,通利天道至灵根,阴阳列布如流

星,肺之为气三焦起,上伏天门候故道,窥离天地存童子,调利精华调发齿,颜色

润泽不复白,下于咙喉何落落,诸神皆会相求索,下有绛宫紫华色,隐在华盖通六

合,专守诸神转相呼,观我诸神辟除耶,其成还归与大家,至于胃管通虚无,閈塞

命门如玉都,寿专万岁将有余,脾中之神舍中宫,上伏命门合明堂,通利六府调五

行,金木水火土为王,日月列宿张阴阳,二神相得下王英,五藏为主肾最尊,伏于

大阴藏其形,出入二窍舍黄庭,呼吸庐间见吾形,强我筋骨血脉盛,恍惚不见过清

灵,恬淡无欲遂得生,还于七门饮大渊,道我玄膺过清灵,问我仙道与奇方,头载

白素距丹田,沐浴华池生灵根,被发行之可长存,二府相得开命门,五味皆至善气

还,常能行之可长生。

永和十二年五月二十四日五山阴县写

Huáng Tíng  Jīng,

Shàng yǒu huáng tíng, xià yǒuguān yuán, qián yǒu yōu quē,hòu yǒu mìng mén, xū xī lú wài, chūrù dāntián. Shěn néng xíng zhī kě cháng Cún, huángtíngzhōng rén yī zhū yī, guānmén zhuàng yuè gài liǎng fēi, yōu quēxiázhī gāo wèi wèi, dāntián zhī zhōng jīng qì Wēi,

yùchí qīngshuǐ shàng shēng féi, líng gēn jiāngù zhì bù shuāi, zhōng chí yǒu shì fú chì zhū, héng xià sān yǔ shén suǒ jū, zhōngwài Xiāng jù zhòng hàn zhī, shén lú zhī zhōng wu xiūzhì, xuán yīng qìguǎn shòujīng fú, jí gù zi jīng yǐ zìchí, zhái zhōng yǒu shì cháng yī Jiàng, zǐ néng jiàn zhī kěbù bìng, héng lǐ cháng chǐ yuē qí shàng,

zǐ néng shǒuzhī kě wúyàng, hūxī lú jiān yǐ zì cháng, bǎoshǒu Mào jiān shēnshòu qìng, fāngcùn zhī zhōng jǐn gài cáng, jīngshén hái guī lǎo fùzhuàng, xiá yǐ yōu quē liúxià jìng, yǎngzǐ yùshù zhàng kě Fú, zhì dào bù fán bù páng wù, língtái tōngtiān lín zhōngyě, fāngcùn zhī zhōng zhì guān xià, yù fáng zhī zhōng shén ménhù, jìshì Gōngzǐ jiào wǒ zhě, míngtáng sì dá fǎ hǎiyuán, zhēnrén zǐ dān dāng wǒ qián,

sān quē zhī jiān jīng qì shēn, zi yù bùsǐ xiū kūn Lún, jiàng gōng chóng lóu shí’èr jí, gōngshì zhī zhōng wǔ cǎijí, chìshén zhīzǐ zhōng chí lì, xià yǒu chángchéng xuán gǔ yì, chángshēng Yào miǎo fáng zhōng jí, qì juān yáo sú zhuān zi jīng, cùn tián chǐ zhái kě zhì shēng, xì zi cháng liú xīn ānníng, guān zhì liú shén sān qí Líng, xiánxiá wú shì xiū tàipíng, cháng cún yù fáng shì míngdá, shí niàn dà cāng bù jī kě, yìshǐ liù dīng shénnǚ yè, hàn zi Jīng lù kě cháng huó, zhèng shì zhī zhōng shén suǒ jū, xǐxīn zìzhì wú gǎn wū, lì guān wǔ cáng shì jié dù, liù fǔ xiūzhì jié rú Sù, xūwú zìrán dào zhī gù, wù yǒu zìrán shì bù fán, chuígǒng wúwéi xīn zì ān, xūwú zhī jū zài lián jiān,

jìmò Kuàng rán kǒu bù yán, tiándàn wúwéi yóudéyuán, jī jīng xiāng jié yùnǚ cún, zuò dào yōu róu shēn dújū, fúyǎng xìngmìng shǒu xū Wú, tiándàn wú wéi hé sīlǜ, yǔyì yǐ chéngzhèng fúshū, chángshēng jiǔ shì nǎi fēi qù, wǔháng cēncī tónggēn jié,

sānwǔ Hé qì yào běn yī, shuí yǔgòng zhī shēng rì yuè, bào zhū huái yù hézi shì, zǐ zì yǒu zhī chí wú shī, jí yù bùsǐ cáng jīn Shì, chū yuè rù rì shì wú dào, tiān qī de sān huí xiāng shǒu, shēngjiàng wǔháng yī hé jiǔ, yùshí luòluò shì wú bǎo, zǐ zì Yǒu zhī hébù shǒu, xīn xiǎo gēn dì yǎng huá cǎi, fú tiānshùn de hé cáng jīng, qī rì zhī qí wú xiāng shě, kūnlún zhī xìng bù mí Wù, jiǔ yuán zhī shān hé tíngtíng, zhōng yǒu zhēnrén kě shǐ lìng, bì yǐ zǐ gōng dān chénglóu, xiá yǐ rì yuè rú míngzhū, wànsuì Zhào zhào fēi yǒuqī, wài běn sān yáng wù zì lái, nèi yǎng sān shén kě chángshēng, hún yù shàngtiān pò rù yuān, huánhún fǎn pò dào zì Rán, xuán jī xuán zhū huán wúduān, yùshí hù jīn shēn mào jiān, zài de xuán tiān pò qiánkūn, xiàng yǐ sì shí chì rú dān, qián yǎng Hòu bēi gè yì mén, sòng yǐ huán dān yǔ xuán quán, xiàng guī yǐn qì zhì líng gēn, zhōng yǒu zhēnrén jīnjīn jīn, fù jiǎ chí fú kāi qī Mén, cǐ fēi zhīyè shí shì gēn, zhòuyè sī zhī kě cháng cún. Xiānrén dàoshi fēi kě shén, jī jīng suǒ zhì hé zhuān rén, rén jiē Shí gǔ yǔ wǔwèi, dú shí dàhé yīnyáng qì, gù néng bùsǐ tiān fēng jì,

xīn wèi guó zhǔ wǔ cáng wáng, shòu yì dòngjìng qì de Xíng, dào zì shǒu wǒ jīngshén guāng, zhòu rìzhào zhào yè zì shǒu, kě zìdé yǐn jī zì bǎo, jīnglì liù fǔ cáng mǎo yǒu, zhuǎn yáng Zhī yīn cáng yú jiǔ, cháng néng xíng zhī bùzhī lǎo, gān zhī wéi qì tiáo qiě zhǎng, luóliè wǔ cáng shēng sānguāng, shàng hé sānjiāo dào yǐn Jiāng, wǒ shén húnpò zài zhōngyāng, suí bí shàngxià zhī féi xiāng, lì yú xuán yīng tōng shénmíng, fú yú lǎo mén hou tiāndào, jìn zài Yú shēn hái zì shǒu, jīngshén shàngxià kāi fèn lǐ, tōng lì tiāndì chángshēng cǎo, qī kǒng yǐ tōng bùzhī lǎo, hái zuò yīnyáng tiānmén Hou, yīnyáng xià yú tōng shénmíng,guò huágài xià qīng qiě liáng,

rù qīnglěng yuān jiàn wú xíng, qí chéng hái dān kě chángshēng, xià yǒu Huágài dòng jiàn jīng, lì yú míngtáng lín dāntián, jiāng shǐ zhū shén kāi mìng mén, tōng lì tiāndào zhì líng gēn, yīnyáng liè bù rú liú Xīng, fèi zhī wéi qì sānjiāo qǐ, shàng fútiān mén hou gùdào, kuī lí tiāndì cún tóngzǐ, diào lì jīnghuá tiáo fā chǐ, yánsè Rùnzé bù fù bái, xià yú lóng hóu hé luòluò, zhū shén jiē huì xiāng qiúsuǒ, xià yǒu jiàng gōng zǐ huá sè, yǐn zài huágài tōng liù Hé, zhuān shǒu zhū shén zhuǎn xiāng hū, guān wǒ zhū shén pì chú yé, qí chéng hái guī yǔ dàjiā, zhìyú wèi guǎn tōng xūwú,

hàn sāi Mìng mén rú yù dōu, shòu zhuān wànsuì jiāng yǒuyú, pí zhōng zhī shén shě zhōng gōng, shàng fú mìng mén hé míngtáng, tōng lì liù fǔ diào wǔ Xíng, jīn mù shuǐhuǒ tǔ wéi wáng, rì yuè liè sù zhāng yīnyáng, èr shén xiāng dé xià wáng yīng, wǔ cáng wéi zhǔ shèn zuì zūn, fú yú Dà yīn cáng qí xíng, chūrù èr qiào shě huáng tíng, hūxī lú jiān jiàn wú xíng, qiáng wǒ jīngǔ xuèmài shèng, huǎnghū bùjiànguò qīng Líng, tiándàn wú yù suì de shēng, hái yú qī mén yǐn dà yuān, dào wǒ xuán yīngguò qīng líng, wèn wǒ xiandào yǔ qí fāng, tóu zài Bái sù jù dāntián,

mùyù huá chí shēnglíng gēn, pī fà xíng zhī kě cháng cún, èr fǔ xiāng dé kāi mìng mén, wǔwèi jiē zhì shàn qì Hái, cháng néng xíng zhī kě chángshēng. Yǒnghé shí’èr nián wǔ yuè èrshísì rì wǔshān yīn xiàn xiě.

Leave a comment »

Pergi sendiri ke surga atau menunggu di jemput sang Buddha ?

Pergi Sendiri Atau Dijemput.

Oleh Maha Mula Acharya Liansheng
Diterjemahkan oleh Funglie Huang.

Memperoleh penjemputan ke surga Sukhavati lebih baik? Ataukah dengan

mengandalkan kekuatan diri sendiri dengan melalui tahapan dhyana satu, dua,

tiga hingga terus hingga naik keatas surga ?

Pertanyaan siswa : “Mohon tanya Maha Guru, agar kita dapat terlahirkan 

di Surga Maha Padmini  Loka, apakah lebih baik melalui kekuatan penjemputan? 

Ataukah dengan penekunan sendiri melalui dhyana pertama, dhyana kedua, 

dhyana ketiga, Rupadhatu, Arupadhatu. Perbandingan dari kedua ini, 

manakah yang lebih baik?“

Jawaban Maha Guru : “Tentang kelahiran di Tanah Suci ini ada faktor internal

 dan ada faktor eksternal, kekuatan diri sendiri dan kekuatan dari luar. 

Seperti kita bicarakan ketika anda melatih api internal, kemudian memasuki

 samadhi, kemudian daya roh diri sendiri keluar, munculnya Tubuh Maya, 

secara spontan anda langsung tiba di Buddha Loka, anda sendiri 

menjelma menjadi Buddha, ini merupakan daya kekuatan dari 

penekunan bhavana tubuh anda sendiri, cara seperti ini baru 

peringkat pertama. (hadirin bertepuk tangan) 

Jadi misalnya Saya yang hanya duduk disini menunggu orang 

lain datang menjemput, ini adalah peringkat kedua.

Pertanyaan siswa : “Hendak pergi sendiri agaknya penuh 

kesukaran dan sulit, jika dijemput langsung ke alam suci sepertinya lebih 

cepat, lebih nyaman; jika hendak berlatih sampai dhyana pertama, dhyana

 kedua, dhyana ketiga, kekuatan penekunan diri sendiri tidak cukup, 

pencapaian ke-Buddha-an tidak memadai, yang mana seharusnya dari 

Rupadhatu, Arupadhatu, hingga tiba ke Maha Padmini Loka. Makna 

penjemputan langsung adalah tumimbal lahir dengan karmawarana bawaan, 

antara tumimbal lahir beserta karmawarana bawaan atau dengan pene-

kunan diri sendiri melalui dhyana dari tahap pertama, kedua, Rupadhatu, 

Arupadhatu, kedua jenis ini manakah yang lebih baik?”

Jawaban Maha Guru : “Tentu saja cara ini kelihatan lebih nyaman! Buddha 

Amitabha datang menjemput anda, cara ini paling nyaman, dengan cara 

nyaman pun bisa tiba ke Buddha Loka,  anda jangan mempunyai  pikiran 

seperti ini . sebaiknya harus punya ambisi, milikilah sedikit ambisi ,

berusaha keras dengannya, saya sendiri akan berusaha mencapai 

ke-Buddha-an, saya tidak mau orang lain datang menjemput, maka anda

juga harus berusaha keras.”

Pertanyaan siswa : “Karena Rupadhatu dan Arupadhatu masih dalam lingkup 

Tri Loka samsara, sedangkan penjemputan mencapai ke-Buddha-an ini adalah 

menuju Sukhavati Loka Memperoleh penjemputan ke Sukhavatiloka lebih baik? 

Ataukah dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri melalui tahapan 

dhyana satu, dua, tiga terus hingga naik keatas?”

Jawaban Maha Guru : “Bila berbicara menurut ajaran Buddhisme, ada sebagian 

yang menganjurkan lebih aman apabila dijemput Buddha Amitabha, penekunan 

diri sendiri terkadang apabila kurang tekun bisa jatuh kembali, (hadirin tertawa)

 keduanya juga boleh saja! Kedua-duanya sama! Tapi bila anda kuatir kekuatan 

belum cukup penekunan belum memadai, di saat itu anda baru boleh berteriak 

memanggil Buddha datang menolong anda. (Maha Guru tertawa)”

Pertanyaan siswa : “Menekuni Tantrayana benar-benar sulit, amat sukar, untuk 

itu penekunan agar dijemput ke alam suci harusnya dikerjakan dengan baik!”

Jawaban Maha Guru : “Dalam Buddhisme ada ‘metode mudah’, 

‘metode mudah’ adalah memohon Yidam datang menjemput anda; 

ada lagi ‘metode sukar’, ‘metode sukar’ ini lebih sulit. Seperti yang tadi anda 

katakan, satu tahapan demi tahapan ditekuni, ditekuni hingga diri sendiri pada 

akhirnya menjelma menjadi Buddha, cara ini disebut ‘metode sukar’. 

Dengan demikian sudah mengerti ya?

(siswa menjawab : Iya) (hadirin bertepuk tangan)

Untuk menekuni metode mudah salah satunya adalah penjapaan mantera Hati

Maha guru 8 juta kali. Setiap siswa TBSN harus bertekad menjapa hingga 8 juta.

apalagi bila usia anda di atas 40 tahun.

Koleksi Dharmadesana mengenai japa 8 juta kali Mantra Hati

Maha Guru. 聖尊蓮生活佛綜合開示關於持誦八百萬遍上師心咒

thanks to : Nking Daden Vajra Acarya Huijun , for providing articles collection

Diterjemahkan oleh Funglie Huang

Pencapaian keberhasilan ‘Satu Hati’ Segenap Buddha Loka pun bisa dijelajahi

Sesi tanya jawab Buddha Dharma Dharmadesana Maha Guru Lian Sheng

9 Maret 2006 di Cetya kota P’an-Chiau

Umat bertanya : Ketika berjalan sambil menyebut nama Buddha apakah perlu

membentuk mudra, kedua mata apakah perlu setengah dipejamkan?

Jawab Maha Guru : Jika mata ditutup akan terjatuh,

 (Maha Guru tertawa) (Hadirin tertawa) bakal menabrak dinding, jika anda 

menjapa berjalan nama Buddha, hitunglah langkah kaki, dan japa nama 

Buddha, itu sudah boleh, mata tetap harus dibuka, tangan juga tidak harus 

membentuk mudra.

Tanya : Di Koran Zhenfo, Maha Guru berkata ketika di tempat perbelanjaan 

bisa sambil berjalan menjapa nama Buddha, dengan cara ini apakah hati 

tidak akan bercabang?

Jawab Maha Guru : Ketika Saya jalan-jalan dalam tempat perbelanjaan, 

selama setengah jam, sebenarnya hati ini tidak di tempat perbelanjaan, hati 

ini berada di pergerakan kaki, yakni berjalan sambil menjapa nama Buddha, 

terus menerus dijapa,… inilah langkah kaki sambil menjapa nama Buddha. 

Jadi yang paling utama adalah hati anda, yakni sedang menjapa mantra, 

sedang menjapa nama Buddha, sedangkan langkah kaki ini  = olahraga.

Tanya : Apakah penjapaan 8 juta kali mantra hati Maha Guru mesti dengan 

hati yang penuh konsentrasi?

Jawab Maha Guru : Menjapa mantra hati sebanyak 8 juta kali, sebenarnya 

adalah caramendorong anda semua agar kerap menjapa mantra, sebab 

dalam Tantrayana ada yang dinamakan (keberhasilan japa Mantera),

serupa dengan aliran sukhavati melalui penjapaan 4 aksara nama A-mi thuo-fo.

satu hati dijapa hingga selesai, jadi paling baik ketika menjapa mantra adalah

dengan satu hati terkonsentrasi. Jika anda bisa dengan satu hati menjapa mantra

hingga 8 juta kali akan terjamin pasti terlahir di sukhavatiloka. Namun pada

kehidupan nyata ada kalanya pikiran anda tiba-tiba menuju tempat lain,

hal ini dinamakan japa bebas. Sebenarnya japa bebas pun boleh, asalkan

anda menjapa hingga genap 8 juta kali maka itu sudah boleh, saat anda

terpikir ke tempat lain, anda boleh menambah japa lagi. ini adalah upaya

kausalya untuk segenap insan.

Deng Zhen-Feng dalam 1 tahun genap menjapa mantra hati 

Maha Guru 8 juta kali

Kutipan artikel buku ke -206 Buddha Hidup Lian Sheng : ‘Chao Ji Da Fa Li’

Maha Daya AbhijnaMenampakkan rupa di atas angkasa

Aku mempunyai seorang siswa (Deng Zhen Feng) ia menulis : “setiap siswa yang

bersarana kepada TBSN  tahu bahwa menjapa mantera hati guru genap 8 juta kali pasti terlahir

di sukhavati Maha Padmini Loka..Angka 8 juta ini bagi diri saya sungguh angka yang 

teramat jauh(banyak), namun saya telah berhasil melaksanakannya, bahkan hingga

melampauinya. Ketika saya memantapkan hati pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2005 , 

agar dalam satu tahun genap menjapa 8 juta kali mantraom kulu lien seng siti hum,

 maka saya setiap hari senantiasa gigih dan tekun menjapa mantra.

Pada tahun yang sama hari Selasa tanggal 22 bulan 11, siang hari jam 11.30 – 12.00,

adalah momen yang paling menakjubkan dalam kehidupan saya!  Saat itu masih

dalam jam kerja. Saya naik ke atas balkon kantor sambil mulut tetap menjapa

mantra. Tanpa hati saya menengadahkan kepala memandang panorama

di sekeliling, lalu memandang cakrawala langit yang tak berbatas. Walaupun

demikian, dalam mulut saya masih tetap menjapa mantra. Memandang hingga

ke langit tak berujung adalah satu kebiasaan pribadi saya, cakrawala langit tanpa

batas ini membuat hatiku terasa lega dan lapang.

Tanpa sengaja, dalam momen seketika itu juga, saya ternyata melihat Guru

Sarana-ku, Buddha Hidup Lian Sheng Lu Sheng-Yen, menampakkan rupa di atas

cakrawala langit. Paras Maha Guru menampilkan seulas senyuman, dengan rona

muka berseri dan penuh kehangatan, tanpa mahkota Dharma, raut wajah tampak

dengan jelas. Maha Guru menampakkan wujud setengah badan, ini nyata! Saya

sendiri beranggapan, menampakkan rupa di atas cakrawala langit adalah hal yang

tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin hal ini terjadi di diriku, pasti perasaan

keliru, pasti perasaan keliru yang timbul karena penjapaan mantra! Tetapi, dilihat

sekali lagi, masih ada. Ini adalah suatu yang benar-benar nyata.

Saya terpikirkan begini, inilah kontak yukta, benar-benar tlah kontak yukta!”

Maha Guru Lu dengan gamblang dan lugas mengatakan kepada anda sekalian,

Deng Zhen-Feng benar nyata telah menyaksikan :anda merenungi diri-Ku, 

Aku pasti menampakkan rupa!

Ketika sepotong besi kecil bertemu besi bermedan magnet besar─Kontak 

batin nyata (keberhasilan japa mantraCheng Ren-he shixiong)

Oleh : Xiao Xiao – reporter Koran Zhenfo Bao.

Pada tanggal 1 bulan Maret 2008, Yang Mulia Buddha Hidup Lian Sheng dalam

Dharmadesana kebaktian akhir mingguSadhana Yidam Padmasambhava:

menunjukkan :

“Aku mempunyai seorang siswa bernama Cheng Ren-He, ia berasal dari Nan-Tou

Taiwan, seorang petani, di rumahnya terdapat lahan untuk bercocok tanam.

Vajra Acarya Lian Ning mengetahui hal ini, sadhana apapun tidak ia tekuni, ia

hanya mendengarkan ujar Maha Guru, bahwa menjapa 8 juta kali mantra hati,

maka akan tumimbal lahir di Maha Padmini Loka. Saudara sepenekunan (shi xiong)

ini berdasarkan ucapan-Ku, tlah menjapa 8 juta kali mantra hati Maha Guru.

Cheng Ren He shixiong usai genap menjapa 8 juta kali mantra hati Maha Guru,

pada malam harinya langsung tiba di Maha Padmini Loka. Ia berkata ia malah sempat

mandi dan berenang di dalam air delapan kebajikan kolam teratai , timbunan karma

warana dirinya semenjak dulu kesemuanya dibersihkan tuntas. Ia lebih lanjut

mengatakantelah menyaksikan berbagai rupa warna Maha Padmakumara, tak

terhitung, tak terbatas Padmakumara kecil. Fenomena seperti Cheng Ren-He

shixiong ini disebut (keberhasilan japa dharani, adanya niat yang teguh untuk dikerjakan,

maka anda pasti akan berhasil. Maha Guru juga sangat gigih mengerjakannya. Japa mantra 

sangatlah penting, kita dalam keseharian sebaiknya lebih banyak menjapa mantra, kurangi 

waktu mengobrol, kurangi membuat karma ucapan.”

Pada tanggal 1 Februari 2006 Maha Guru pada Cetya Xiang Hua menguraikan

keraguan siswa/i.

Tanya : “Maha Guru, bagaimana andaikan dalam sepanjang hidup ini tak berhasil

menunaikan penjapaan 8 juta kali mantra hati Maha Guru?”

Jawab Maha Guru : “8 juta kali mantra hati ini, anda tidak perlu menghitung sudah

berapa kali, asalkan anda terus menerus menjapa, anda tak perlu menghitung sudah

berapa kali jumlahnya, tak perlu diurus, anda setiap hari japa japa dan japa, tak perlu

dihitung berapa kali, maka anda tidak akan diganggu rintangan ini bukan?! Setiap hari

dijapa, berjalan juga dijapa, Saya setiap waktu juga menjapa, misalnya waktu Saya

melakukan push-up!satu, dua, tiga, empat, lima, enam, Amitofo, telah sepuluh kali, 

Saya tidak peduli telah Ku japa berapa kali, Saya acap kali menjapa seperti demikian.”

***

Pada tanggal 17 Februari 1995, Dharmadesana Maha Guru Lian Sheng di

Vihara Fu-You Leizangshi , berikut kutipan satu bagian ceramah Dharmah

mengenai penjapaan 8 juta kali Mantra Hati

Pandita Dharmaduta Lian Zhen : “Sdr/I sepenekunan, hari ini Maha Guru kita

sangat welas asih, akan memberikan kesempatan untuk bertanya, hadirin sekalian

yang mempunyai pertanyaan dalam penekunan bhavana, sekarang bisa menggunakan

kesempatan yang langka nan berharga ini, kesempatan yang mungkin dalam

sepanjang hidup anda sukar diketemui menghadap Yang Mulia Maha Gurucarya

agar diberikan Dharmadesana untuk kita semua, sekarang silahkan bertanya.”

Sdr sepenekunan : “Maha Guru dalam ‘Daya Magis Mantra’ pernah mengatakan,

asalkan genap menjapa 8 juta kali Mantra Hati, maka bisa tumimbal lahir di alam

suci Buddha loka, tertera di dalamnya hanya 8 juta kali, namun ketika menjapa

ada kalanya begini… kualitas nya… tidak selalu bagus, jadi apakah kualitas ini

haruslah mencapai suatu tingkatan dulu barulah bisa, mohon babaran dari Maha Guru.”

Maha Guru : “Oh, jadi begini, cara japa mantra ini ada banyak rupanya semisal, ada

banyak sekali metode menjapa mantra, ada visualisasi japa nama Buddha, seperti

mengamati rupa, visualisasi Yidam ini kemudian anda melanjutkan japa mantra;

kemudian ada juga japa Dharani, japa Dharani ialah hanya menjapa mantra-Nya saja,

apapun tak dipikirkan, ada juga yang disebut tanpa rupa, tanpa rupa adalah apapun

tidak divisualisasi, tidak membentuk mudra, kemudian terus menjapa mantra; ada

lagi yang disebut japa vajra, japa vajra adalah lidah bergerak tanpa suara, ada lagi

dengan suara, ada lagi japa hati, berputar didalam hati, ada lagi visualisasi aksara

mantra berputar, satu mantra satu aksara demikian terus menerus berputar,

cara penjapaan banyak beraneka ragam, ada lagi yang dinamakan japa bebas,

japa bebas ialah ketika anda berjalan dijapa, dalam mobil juga dijapa, mengendarai

mobil juga dijapa , ini disebut japa bebas.Tak peduli cara penjapaannya, tidak ada

namanya kualitas japa mantra itu baik atau tidak, ini adalah hasil pikiran anda sendiri

apakah kualitas inibaik atau tidak baik, bukankah demikian? Kesemuanya ini boleh!

(hadirin bertepuk tangan) anda japa bebas juga boleh, seperti sembari berjalan,

sambil melihat panorama sambil dijapa juga boleh, mengendarai mobil juga boleh,

tetap dihitung, semuanya tetap dihitung

Sdr sepenekunan : Asalkan mencapai 8 juta kali?

Maha Guru : “Benar! (hadirin bertepuk tangan) ini adalah keberhasilan japa

dharani, maknanya adalah terus menjapa mantra ini sehingga tampak cahaya suci,

inilah keberhasilan! Mengenai 8 juta kali, ini adalah jumlah angka, ada sebagian orang

tidak perlu 8 juta kali, ia telah melihat cahaya suci, namun walaupun cahaya suci ini

tak terlihat mata, cahaya suci ini tetap berada!”

***

Dharmaraja Buddha Hidup Lian Sheng pada hari Sabtu 1 Maret 2008 memberikan

ceramah Dharma di Vihara Vajragarbha Seattle usai kebaktian mingguan

Berikut kutipan salah satu bagian dari Dharmadesana

Cheng Ren-He menyaksikan MahaPadminiLoka setelah genap penjapaan 8 juta x mantra hati Maha Guru

“Berbicara mengenai penyelamatan segenap insan, hendak mengusahakan agar

segenap insan membangkitkan sraddha yang kokoh sangat sukar. Penyebabnya

adalah ada insan yang pada awal mula nya memohon Dharma sambil membawa

pengharapan, ketika pengharapan ini terwujud, maka hati Sraddha-nya serta merta

muncul. Namun, keinginan dari manusia tidak hanya satu , bahkan ada yang memiliki

100 buah keinginan, tak terhitung banyaknya keinginan ini; ketika diantara salah satu

keinginan tersebut ada yang tidak bisa terwujud, hati Sraddha-nya luntur; untuk itu,

menyelamatkan segenap insan itu sukar. Acarya Marpa juga demikian, ada

banyak sekali siswa datang ke tempatnya belajar Dharma, tapi pada akhirnya

meninggalkan tempatNya. Cercaan yang Ia alami juga banyak sekali.

Disini Saya katakan sesuatu yang akan berikan pengharapan untuk anda sekalian,

dahulu Maha Guru bukankah pernah berkata hendak membawa semua umat ke

Maha Padmini Loka? Yang pernah pergi ke Maha Padmini Loka silahkan unjuk tangan.

Tidak ada! Ini agak mengecewakan. Coba Saya tanyakan anda sekalian, yang telah

menjapa mantra hati Maha Guru hingga di atas 8 juta kali silahkan unjuk tangan.

8 juta kali! (Bhiksu Lhama Lian Yin unjuk tangan) Anda telah menjapa 8 juta kali pun

masih turun ke neraka congkel gigitkah?! (Maha Guru tertawa) Anda bahkan tidak

pernah mengunjungi Maha Padmini Loka? Wah, ini agak memalukan, Maha Guru yang

malu, bukan dia yang malu. Bhiksu Lhama Lian Yin berkata, telah menjapa 8 juta kali

mantra hati Maha Guru, namun dilimpahkan jasanya kepada orang lain,

tak heran dia belum kesana.”

“Ada seorang siswa bernama Cheng Ren-He, ia berasal dari Nan-Tou Taiwan,

seorang petani, di rumahnya terdapat lahan untuk bercocok tanam. Sadhana

apapun tidak ia tekuni, ia hanya mendengarkan ujar Maha Guru, bahwa menjapa

8 juta kali mantra hati, maka akan tumimbal lahir di Maha Padmini Loka.

Saudara sepenekunan ini berdasarkan ucapan-Ku, tlah menjapa 8 juta kali mantra

hati Maha Guru. Cheng Ren-He shixiong usai genap menjapa 8 juta kali mantra hati

Maha Guru, pada malam harinya langsung tiba di Maha Padmini Loka. Ia berkata

ia malah sempat mandi dan berenang di dalam air delapan kebajikan kolam teratai ,

timbunan karma warana dirinya semenjak dulu kesemuanya dibersihkan tuntas.

Ia lebih lanjut mengatakan telah menyaksikan berbagai rupa warna Maha

Padmakumara, tak terhitung, tak terbatas Padmakumara kecil.

Jadi Ku katakan untuk anda semua, genap penjapaan 8 juta kali mantra hati

Maha Guru, sama seperti anda tinggal menunggu waktu menuju Maha Padmini Loka.

Cheng RenHe telah tiba kesana, telah menyaksikan alam Sukhavati Maha Padmini

Loka, kemudian dia turun kembali agar menjadi kesaksian bagi kita semua. Tidak

sampai disini saja lho, Maha Guru kemudian mewariskan sadhanaRupa Manunggal

「一合相」. Dalam Sutra Intan bukankah menyebutkanRupa Manunggal, disini siapa yang 

mengerti tentangRupa Manunggal」」? Buddha pernah membabarkan, segenap jagad semesta ini 

terbentuk dari kumpulan partikel, yakni kumpulan partikel yang sangat halus dan kecil bergabung, 

maka disebut jagad alam semesta, inilahRupa Manunggal. Tubuh kita ini sebenarnya adalah 

sel-sel yang amat kecil, di dalam sel terdapat inti sel yang amat halus, membentuk sebuah gen, 

tubuh ini terbentuk dari gabungan ini semua, kita manusia adalahRupa Manunggal

Jagad alam semesta ini adalahRupa Manunggal. Masih banyak lagiRupa Manunggal

proses tumimbal lahir dan nirvana adalahRupa Manunggal, ada dan sunya adalah

Rupa Manunggal, kebahagiaan dan sunyata adalahRupa Manunggal, ‘kye-rim’ 

(tahap pembangkitan awal) dan ‘dzog-rim” (tahap penyempurnaan) keduanya adalah

Rupa Manunggal. Jika anda bisa memahamiRupa Manunggal, maka akan tercerahkan. 

Saya berkata kepada Cheng Ren-He shixiong tentangRupa Manunggal, supaya ia mampu 

tercerahkan. Ini sangat sukar diketemui, fenomena seperti Cheng Ren-He shixiong ini disebut

(keberhasilan japa dharani), dengan sepenuh hati teguh dikerjakan maka anda pasti akan 

berhasil. Maha Guru juga mengerjakan dengan sepenuh hati yang kokoh. Japa mantra 

sangatlah penting, kita dalam keseharian sebaiknya lebih banyak menjapa mantra, kurangi

 waktu mengobrol, kurangi membuat karma ucapan.”

Leave a comment »

Pujian setelah Mantera 7 buddha penghapus karma

Syair Lengkap Setelah Mantra 7 Buddha Dalam Sutra Raja Agung Avalokitesvara

Translated by Lianhua Jun Shi An

十方觀世音 一切諸菩薩 誓願救眾生 稱名悉解脫
Shí fāng guānshìyīn yīqiè zhū púsà shìyuàn jiù zhòngshēng chēng-míng xī jiětuō
Sepuluh Penjuru Avalokitesvara dan Para Bodhisattva , berikrar menuntun para insan, membebaskan para insan dengan metode pelafalan Nama Agung.

若有智慧者 慇懃為解說 但是有因緣 讀誦口不綴
Ruò yǒu zhìhuì zhě yīnqín wèi jiěshuō dànshì yǒu yīnyuán dú-sòng kǒu bù zhui
Insan yang memiliki kebijaksanaan akan membabarkannya, bagi yang memiliki nidana akan melafalkannya tanpa henti

誦經滿千遍 念念心不絕 火燄不能傷 刀兵立摧折
Sòng jīng mǎn qiān-biàn niàn-niàn xin bù-jué huǒyàn bùnéng shāng dāobīng lì cuīzhé
Pelafalan genap seribu kali, selamanya dalam hati tiada pernah terputus, tak akan dicelakai oleh kobaran api, semua senjata akan hancur.

恚怒生歡喜 死者變成活 莫言此是虛 諸佛不妄說
Huì-nù shēng huānxǐ sǐzhě biànchéng huó mòyán cǐ shì xū zhū fo bù wàngshuō
Murka berubah menjadi suka cita, kematian menjadi kehidupan, jangan mengatakan ini semua merupakan kepalsuan, Buddha tak pernah berdusta.

高王觀世音 能救諸苦危 臨危急難中 死者變成活
Gāo-wáng guānshìyīn néng jiù zhū kǔ wēi lín wéi jínàn zhōng sǐzhě biànchéng huó
Raja Agung Avalokitesvara mampu menolong dari segala penderitaan dan marabahaya, menganugerahkan kebangkitan batin.

諸佛語不虛 是故應頂禮 持誦滿千遍 重罪皆消滅
Zhū fo yǔ bù xū shì gù yīng dǐnglǐ chí sòng mǎn qiān biàn zhòngzuì jiē xiāomiè
Ucapan Para Buddha tiada kepalsuan, oleh karena itulah haturkan penghormatan, lafalkan genap ribuan kali, segala dosa berat akan sirna.

薄福不信者 專貢受持經
Bo fú bùxìn zhě zhuān gòng shòu chí jīng
Bagi yang tidak memiliki keyakinan karena kurangnya berkah karunia, hendaknya memberikan sutra ini kepada yang berniat untuk mendalaminya.

念八大菩薩名號
Niàn bādà púsà mínghào
Melafalkan Nama Agung Asta Bodhisattva

南無觀世音菩薩摩訶薩 南無彌勒菩薩摩訶薩
Námó guānshìyīn púsà móhēsà Námó mílè púsà móhēsà
Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva ; Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva

南無虛空藏菩薩摩訶薩 南無普賢菩薩摩訶薩
Námó xūkōngzáng púsà móhēsà Námó pǔxián púsà móhēsà
Namo Akasagarbha Bodhisattva Mahasattva ; Namo Samantabhadra Bodhisattva Mahasattva

南無金剛手菩薩摩訶薩 南無妙吉祥菩薩摩訶薩
Námó jīngāngshǒu púsà móhēsà Námó miàojíxiáng púsà móhēsà
Namo Vajrapani Bodhisattva Mahasattva ; Namo Manjusri Bodhisattva Mahasattva

南無除蓋障菩薩摩訶薩 南無地藏王菩薩摩訶薩
Námó chú gàizhàng púsà móhēsà Námó di záng wáng púsà móhēsà
Namo Sarva-nivarana-viskambhin Bodhisattva Mahasattva ; Namo Ksitigarbha-raja Bodhisattva Mahasattva

南無諸尊菩薩摩訶薩
Námó zhū zūn púsà móhēsà
Namo Sarva Bodhisattva Mahasattva

願以此功德 普及於一切 誦滿一千遍 重罪皆消滅
Yuàn yǐ cǐ gōngdé pǔjí yú yīqiè sòng mǎn yīqiān biàn zhòngzuì jiē xiāomiè
Semoga dengan jasa pahala ini, dilimpahkan kepada para insan, dengan genap seribu kali, segala dosa berat sirna.

Merit Dedication :
May all beings be free from suffering and the causes of suffering

Leave a comment »