Sutra pertobatan Ko Ong Kwan Se Im Keng.

Mengikuti bahasa aslinya ketika disebarkan

KOO ONG KUAN SE IM KENG

Doa waktu pasang hio

Loo Hiang Ca Jiat,
Huat Kai Bong Hun,
Cu Hut Hai Hwee Sut Yau Bun,
Suei Ci Kiat Siang In
Seng ie Hong ien,
Cu Hut Hiang Cuan Sien.

Kemudian dilanjutkan pembacaan doa ini sebaiknya dibaca minimum 3x
Lam Bu Hiang ien Kai Pho Sat,Mo Hoo Sat

Mantera membersihkan mulut dari segala perkataan dosa 3x
Siu Li, Siu Li,
Mo Hoo Siu Li,
Siu Siu Li,
So Ha, 3x

Mantera membersihkan badan dari segala perbuatan dosa 3x

Siu Toli, Siu Toli,
Siu Moo Li, So Ha

Mantera menetapkan dan membersihkan tempat 3x

Lam Bu Sam Boan To, But To Lam,
AmTo Lo To Lo Tee Bwie So Ha.

Mantera mengundang 8 PHO SAT 4x

Lam Bu Kuan See Im Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Mie Lek Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Hie Kong Cong Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Pho Hian Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Kim kong Cong Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Biau Kiat Siang Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu Tie Kai Ciang Pho Sat Mo Hoo Sat,
Lam Bu tee Cong Ong Pho Sat Mo Hoo Sat.

sembah sujud dulu sebanyak 9x

Sutra pembukaan/Siang Can

Bu Siang Chiem Bie Biau Huat,
Pik Chian Ban Kiap Lan Coo Gie,
Ngo kiem Kian Bun Tik Siu Tie,
Guan Kai Jie Lai Cien Siet Gie.
Lam Bu Pun Sek Kia Bo Ni Hut
Lam Bu Pun Sek Kia Bo Ni Hut
Lam Bu Pun Sek Kia Bo Ni Hut

HUT SUAT KOO ONG KUAN SEE IM KENG
sutra ini dibaca min 2x

Kuan See Iem Pho Sat ◦
Lam Bu Hut ◦ Lam Bu Huat ◦ Lam Bu Cheng ◦ Hut Kok Yu Yan ◦ Hut Huat Siang Ien ◦ Siang Lok Ngo Cing ◦ Yu Yan Hu Huat ◦
Lam Bu Mo Hoo Phoan Jiak Po Lo Bit Si Tai Sin Ciu ◦
Lam Bu Mo Hoo Phoan Jiak Po Lo Bit Si Tai Beng Ciu ◦
Lam Bu Mo Hoo Phoan Jiak Po Lo Bit Si Bu Siang Ciu ◦
Lam Bu Mo Hoo Phoan Jiak Po Lo Bit Si Bu Teng Teng Ciu ◦
Lam Bu Ceng Kong Pi Bi Hut ◦ Huat Ciong Hut ◦ Su Cu Kiong Hut ◦ Ciok Yu Ong Hut ◦ Hut Ko Si Ni Teng Ong Hut ◦ Huat Hok Hut ◦ Kim Kong Cong Sai Cu Yu Hi Hut ◦ Po Sien Hut ◦ Sien Kong Hut ◦ Yok Su Liu Lie Kong Hut ◦ Po Kong Kong Tik San Ong Hut ◦ Sien Cu Kong Tik Po Ong Hut ◦ Ko Kie Cu Hut ◦ Ji Lai Hian Kiap Chian Hut ◦ Ceng Ngo Pek Hut ◦ Ban Ngo Cien Hut ◦ Ngo Pek Hua Sien Hut ◦ Pek Ik Kiem Kong Cong Hut ◦ Thing Kong Hut Liok Hong Liok Hut ◦ Beng Hoo Tong Hong Po Kong Guat Thian Guat Biao Cun Iem Ong Hut ◦ Lam Hong Sie Kien Hua Ong Hut ◦ See Hong Co Ong Sin Tong Yam Hua Ong Hut ◦ Pak Hong Guat Tian Cheeng Ceng Hut ◦ Siang Hong Bu Sou Ceng Cien Po Sin Hut ◦ Hee Hong Sian Ceek Guat Iem Ong Hut ◦ Bu Liang Cu Hut ◦ Too Pho Hut Sek Kia Bo Ni Hut ◦ Mie Lek Hut ◦ O Che Hut ◦ O Mie Tho Hut ◦ Tiong Yang It Chiat Chiong Seng ◦ Cu Hut Sie Kai Tiong Cia ◦ Heng Cu I Te Siang ◦ Kit Cai Hie Kong Cong ◦ Cu Yu I Ci Ciong Sing ◦ Kok Leng An Wen Hiu Sit Tiu Ya Siu Ti ◦ Siem Siang Kiu Siong Chu Kheeng ◦ Leng Biat Seng See Kou ◦ Siau To Ie Tok Hai ◦ Lam Bu Tai Beng Kuan See Iem ◦ Kuan Beng Kuan See Iem ◦ Kho Beng Kuan See Iem ◦ Kai Beng Kuan See Iem ◦ Yo Ong Pho Sat ◦ Yo Siang Pho Sat ◦ Bun Cu Siu Li Pho Sat ◦ Pho Hian Pho Sat ◦ Hie Kong Cong Pho Sat ◦ Tee Cong Ong Pho Sat ◦ Cing Liang Pho Sat ◦ Ek Ban Pho Sat ◦ Pou Kong Ong Jie Lai Hoa Sien Pho Sat ◦ Liam Liam Siong Cu Kiat ◦ Chi Hut Si Cun Chi Suat Ciu Uat:
Li Po Li Po Tee, Khiu Hoo Khiu Hoo Tee, Tho Lo Ni Tee, Ni Hoo Lo Tee, Pi Li Ni Tee, Po Lo Ka Tee, Cin Leng Kian Tee, So Ha.

Cap Hong Kuan See Iem, It Chit Co Pho Sat, Si Guan Khiu Ciong Seng, Ching Bing Sut Kai Thuat, Liok Yu Pok Hok Cia, In Khin Wie Kai Suat, Tan Si Yiu In Yan, Thak Siong Kau Put Cuat, Siong King Buan Chian Phian, Liam Liam Siem Put Cuat, Hue yam Put Leng Siang, To Peng Lip Chui Chiat, Hue No Sing Huan Hi, Si Cia Phian Seng Huat, Bok Gan Chu Si Hi, Co Hut Put Bang Suat. Koo Ong Kuan See Im Ling Khiu Co Kho At

Artinya terjemahan bahasa Indonesia

Terpujilah Avalokiteshvara Bodhisattva.
Terpujilah Buddha, Terpujilah Dharma, Terpujilah Sangha.
Bagi siapa yang ingin mencapai loka Buddha, maka Buddha Dharma akan menjadi penolongnya. Jika senantiasa senang berlaku suci dan bersih dari “keakuan”, pasti dapat membantu diperolehnya Buddha Dharma.
Namo Maha Prajnaparamita adalah Mantra Yang Maha Agung.
Namo Maha Prajnaparamita adalah Mantra Yang Sempurna Pengetahuannya. Namo Maha Prajnaparamita adalah Mantra Yang Tertinggi.
Namo Maha Prajnaparamita adalah Mantra Yang Tiada Bandingnya.
Namo Cing Kuang Mi Mi Fo, Fa Cang Fo, She Ce Hou Shen Cu You Wang Fo, Fo Kao Si Mi Teng Wang Fo, Fa Hu Fo, Cin Kang Cang She Ce You Si Fo, Pao Sheng Fo, Sen Thung Fo, Yao She Lui Li Kuang Wang Fo, Phu Kuang Kung Te Shan Wang Fo, Shan Cu Kung Te Pao Wang Fo.
Tujuh Buddha Masa Lampau, Ribuan Buddha dari Bhadra Kalpa sekarang dan yang akan datang, seribu lima ratus Buddha, lima belas ribu Buddha, lima ratus Buddha Kemenangan Bunga, Seratus Juta Buddha Harta Vajra, Buddha Cahaya Tetap, Enam Buddha dari enam penjuru, yakni:
Buddha Pao Kuang Ye Tien Ye Miao Cun Yin Wang Fo dari Timur,
Buddha Shu Ken Hua Wang Fo dari Selatan,
Buddha Cao Wang Shen Thung Yen Hua Wang Fo dari Barat,
Buddha Ye Tien Ching Cing Fo dari Utara,
Buddha Wu Su Cing Cin Pao Sou Fo dari Atas,
Buddha Shan Ci Ye Yin Wang Fo dari Bawah.
Semua Buddha yang tak terhitung jumlahnya, para Buddha Permata, Buddha Sakyamuni, Buddha Maitreya, Buddha Akhsobya, Buddha Amitabha. Semua makhluk di dunia tengah, dan yang berada di Tanah Suci, yang berjalan di bumi maupun yang terang di angkasa. Melimpahi belas kasih tak terbatas kepada semua makhluk, menitahkan agar masing-masing diasuh dengan aman dan tenang, setiap siang dan malam senantiasa membina diri, dalam hati senantiasa melafalkan sutra ini. Dengan berbuat demikian, dapat memadamkan api penderitaan dari kehidupan dan kematian, serta memusnahkan segala marabahaya.
Namo Avalokiteshvara yang Maha Cemerlang,
Avalokiteshvara Bodhisattva sebagai Pengawas Yang Cemerlang,
Avalokiteshvara Bodhisattva sebagai Pelindung Maha Agung Yang Cemerlang,
Avalokiteshvara Bodhisattva sebagai Pembuka Pintu Keselamatan, Kebahagiaan yang Cemerlang.
Bodhisattva Raja Pengobatan, Bodhisattva Pengobatan Tertinggi, Manjushri Bodhisattva, Samantabhadra Bodhisattva, Akasagarbha Bodhisattva, Ksitigarbha Bodhisattva, para Bodhisattva di Gunung Ching Liang Pao Shan, Phu Kuang Wang Ju Lai Hua Seng Phu Sa.
Terus-menerus melafalkan sutra ini, tujuh Buddha Lokadjyechtha melafal mantra ini:
Li Pho Li Pho Ti, Ciu Ho Ciu Ho Ti, Thuo Lo Ni Ti, Ni Ho Lo Ti, Pi Li NI Ti, Mo Ho Chie Ti, Cen Ling Chien Ti, Svaha.

Bagi yang lagi mempunyai masalah,ganjelan bacalah dengan tekun min 5x dipagi hari setelah mandi sebelum sarapandan min 5xsebelum tidur..

Bagi mereka yang ingin membaca kitab ini haruslah dengan badan bersih dan hati tulus dengan memasang hio sujud kepada Tuhan. Barang siapa yang membaca dengan sujud dan sunguh-sungguh hingga 1000 jurus pasti akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan.
Bagi mereka yang ingin mengamalkan kitab ini dengan mencetak 1300 buku dan dibagikan/disediakan di atas meja dalam Bio Toa Pe Kong, maka semua niatnya akan terkabul.

mantera hatinya “Om Li Po Li Po Tee, Kiu Ho Kiu Ho Tee, To Lo Ni Tee, Ni Ho Lo Tee, Pi Li Ni Tee, Mo Ho Ka Tee, Cin leng Kian Tee so ha.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: